Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864

39.00 

Opis

Spis treści:

Wstęp /7/

Tadeusz Stegner
Jej pogrzeb dał początek. Rzeczo generałowej Katarzynie Sowińskiej (1776-1860) /17/

Ewelina Maria Kostrzewska
Preludium powstania styczniowego w Dziennikach Marii z Kaczanowskich Hauke (1834-1905), małżonki gen. Józefa Bosaka /35/

Teresa Kulak
Polityka powstańczego Rządu Narodowego wobec aktywności organizacyjnej kobiet w Królestwie Polskim w latach 1863-1864 /57/

Grażyna Wyder
Komitet Niewiast Wielkopolskich – kobiecy sanitariat w walce o niepodległość Polski w powstaniu styczniowym /87/

Zofia Chyra-Rolicz
Powstanie styczniowe na Podlasiu. Stosunek kobiet do walk powstańczych /109/

Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło
Między miłością rodzinną a patriotycznym obowiązkiem. Autobiograficzne przykłady codziennych problemów ziemianek z Kresów Północno- i Południowo-Wschodnich zaangażowanych w pomoc dla powstańców styczniowych /135/

Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha
Kobiety powstania styczniowego na Syberii. Zesłanki do Usola i Kunguru /163/

Waldemar Okoń
Wizerunek kobiety czasów powstania styczniowego w sztuce polskiej XIX wieku (wybrane zagadnienia) /191/

Barbara Kubis
Postawy kobiet w wybranych utworach literackich, pamiętnikach i poezji z okresu powstania styczniowego /211/

Małgorzata Dajnowicz
Pami¶ć o powstaniu styczniowym 1863 roku w przekazach i postawach kobiet północno-wschodnich ziem polskich /233/

Tomasz Pudłocki
Kreowanie polityki pamięci powstania styczniowego przez kobiety miast pogranicza polsko-ukraińskiego przed I wojną światową /251/

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-935760-4-3

Autor

red. Teresa Kulak, Joanna Dufrat, Monika Piotrowska-Marchewa

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2013

Wydanie

Pierwsze

Format

A5

Objętość

274

Okładka

Miękka