Źródła historyczne wydobywane z ziemi

22.00 

Opis

Nie jest tajemnicą, że większość historyków-mediewistów posługuje się niemal wyłącznie źródłami pisanymi. Ich zasób – jak wiadomo – jest jednak ograniczony i już nie przyrasta, co szczególnie widać w odniesieniu do wczesnego średniowiecza. Inaczej się ma rzecz z wydobywanymi z ziemi w trakcie badań wykopaliskowych źródłami materialnymi. Ciągle nowe, niekiedy wręcz rewelacyjne, ujawniane są co roku przez liczne ekspedycje działające w całym kraju i poza jego granicami. Chodzi tu o źródła archeologiczne, numizmatyczne, archeozoologiczne, paleobotaniczne i antropologiczne. To zrodziło pomysł, aby na II Kongresie Mediewistów Polskich (Lublin, 19-21 września 2005) przedstawić w serii wystąpień wybitnych specjalistów nie tylko najnowsze osiągnięcia archeologii, numizmatyki, archeozoologii, paleobotaniki i antropologii historycznej w zakresie średniowiecza, ale przede wszystkim ukazać możliwości wykorzystania materiałów przez nie dostarczanych jako pełnoprawnych źródeł historycznych.

                                                                                                        Z wprowadzenia prof. dr. hab. Stanisława Suchodolskiego

 

SPIS TREŚCI:

 

S. Suchodolski – Wprowadzenie

M. Rębkowski – Czy archeolog odczytuje historię średniowiecza? Uwagi o znaczeniu źródeł archeologicznych

S. Suchodolski – Moneta źródłem wszechstronnym: materialnym, pisanym i ikonograficznym

D. Makowiecki – Użytkowanie zwierząt i konsumpcja mięsa w średniowieczu w świetle badań archeozoologicznych. Wybrane zagadnienia

M. Lityńska-Zając, D. Nalepka – Średniowieczny świat roślin i pożywienie w świetle źródeł paleobotanicznych

T. Kozłowski – Obraz średniowiecznych populacji ludzkich z terenu Polski w świetle badań antropologii historycznej

Indeks nazw geograficznych
Summaries
Noty o autorach / Authors

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-925181-4-3

Autor

red. Stanisław Suchodolski

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2008

Wydanie

Pierwsze

Format

23,5 x 16 cm

Objętość

127

Okładka

Miękka

Grafiki:

Czarno-białe ilustracje i wykresy w tekście

Inne:

Indeks nazw geograficznych, streszczenie w języku angielskim, noty o autorach

Seria

Chronicon Colloquia

Tom

III