Od Grunwaldu do Bzury – bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów

red. J. Jędrysiak, D. Koreś, J. Maroń, K. Widziński

50.00 

Opis

Spis treści:

Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości są nowym projektem, wychodzącym naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką historii militarnej. W środowisku wrocławskich badaczy dziejów wojskowości – przede wszystkim wśród uczniów prof. dr. hab. Jerzego Maronia – od dawna kiełkowała idea powołania do życia serii wydawniczej poświęconej szeroko pojętym studiom nad historią militarną od czasów starożytnych do dziejów najnowszych włącznie. Pomysł ten udało się szczęśliwie zrealizować, czego efektem jest niniejszy tom.

W pierwszym tomie Wrocławskich Studiów z Historii Wojskowości dominuje problematyka bitewna, o czym zadecydował fakt, że zbieranie materiałów rozpoczęto jesienią 2010 roku, na który przypadło wiele znaczących rocznic: 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem, 400. bitwy pod Kłuszynem czy też 90. bitew lwowskiej, warszawskiej i niemeńskiej – trzech zwycięstw nad armią bolszewicką z 1920 r. Pomysłodawcy niniejszej serii uznali, że najlepszym sposobem uczczenia tych tryumfów polskiego oręża, a zarazem na zapoczątkowanie nowej inicjatywy wydawniczej, będzie przygotowanie zbioru studiów o tej właśnie tematyce.

Spis treści

Przedmowa / 7

Wstęp / 9

I. STUDIA I ARTYKUŁY

JERZY MAROŃ, Grunwaldzkie tezy Wiesława Majewskiego / 13
ROBERT HEŚ, Wrocław między trzema królestwami – wyprawa Jagiellonów na Śląsk w 1474 r. / 27
PRZEMYSŁAW GAWRON, Bitwa pod Ochmatowem 30 stycznia 1644 r. / 67
KONRAD BOBIATYŃSKI, Bitwa pod Szkłowem (12 sierpnia 1654 r.) – pytania i kontrowersje / 87
DARIUSZ URBAŃSKI, Bój pod Fuengirolą 14-15 października 1810 r. /107
ANDRZEJ OLEJNICZAK, Armia Księstwa Warszawskiego na Górnych Łużycach w 1813 r. /125
JACEK JĘDRYSIAK, Bitwy, których nie było – plany Schlieffena a polski teatr działań wojennych / 137
ANDRZEJ OLEJKO, Czwarta Bitwa o Anglii? Cień Zeppelinów nad dumnym Albionem w świetle wspomnień, relacji prasowych i statystyk /165
GRZEGORZ NOWIK, Marszałka Piłsudskiego koncepcja prowadzenia wojny na wschodzie /195
ARKADIUSZ TULIŃSKI, Wybrane aspekty bitwy lwowskiej 1920 r. / 223
JERZY KIRSZAK, Bój 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej pod Duniłowiczami w czerwcu 1920 r. i jego upamiętnienie / 237
DANIEL KOREŚ, Dlaczego nie udało się zniszczyć armii Budionnego pod Brodami? Walki 1. DJ w GO Jazdy gen. Sawickiego w rej. Beresteczko-Radziwiłłów-Brody w dniach 29 lipca-3 sierpnia 1920 r. / 251
ALEKSANDER SMOLIŃSKI, Bilans strat w ludziach, koniach i materiale wojennym poniesionych przez 1. Armię Konną w trakcie walk na polskim teatrze działań wojennych w okresie maj-wrzesień 1920 r. / 283
PAWEŁ KORZENIOWSKI, Działania obronne w polskich regulaminach wojskowych w okresie międzywojennym / 311
KRZYSZTOF FUDALEJ, Recepcja niemieckich poglądów dotyczących broni pancernej w polskich czasopismach wojskowych okresu międzywojennego / 343
ELŻBIETA KASZUBA, Wojsko Polskie a propaganda państwowa II RP. Projekty rozwiązań systemowych / 369
JULIUSZ S. TYM, Operacyjne aspekty bitwy nad Bzurą. Pierwsza faza bitwy 9-12 września 1939 r. /385

II. VARIA

ROBERT KISIEL, Wokół „filozofii” zaliczania do decydujących bitew w dziejach świata / 413
ALEKSANDER WOŹNY, 250-lecie odsieczy Jana III Sobieskiego w prasie wiedeńskiej z 1933 r. w kolekcji Oddziału II Sztabu Głównego / 421
ALEKSANDER SMOLIŃSKI, Szwoleżerowie, ułani, strzelcy konni oraz pozostałe konne wojsko… Przegląd dorobku polskiej historiografii dotyczącej dziejów kawalerii oraz niektórych innych formacji konnych / 439
KRZYSZTOF KAWALEC, Zbrojenia morskie w pierwszej połowie XX w. w oczach amatorów i hobbystów. Zarys problematyki, jej znaczenie oraz możliwości penetracji badawczej i hobbystycznej / 477

III. TEKSTY ŹRÓDŁOWE

TOMASZ CIESIELSKI, Listy Janusza Radziwiłła z lat 1646-1653 / 505

Summary / 525

Wykaz skrótów / 533

Wykaz skrótów wojskowych / 535

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-935760-0-5

Autor

J. Jędrysiak, D. Koreś, J. Maroń, K. Widziński

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2012

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

535

Okładka

Miękka