Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek)

65.00 

Brak w magazynie

Opis

Spis treści:

 

Wprowadzenie /9/

Część I. Prolegomena /13/

Piotr Boroń, Problematyka badań nad wczesnośredniowiecznym ośrodkiem górnictwa i hutnictwa srebra i ołowiu na pograniczu ¶ląsko-małopolskim /15/

Część II . Badania archeologiczne /31/

Jacek Pierzak, Wczesnośredniowieczne ośrodki eksploatacji i przetwórstwa rud srebra i ołowiu oraz produkcji ceramiki szkliwionej z XI-XII wieku na obszarze pomiędzy Bytomiem, Siewierzem, Dąbrową Górniczą i Sosnowcem w świetle najnowszych badań archeologicznych /33/

Aleksandra Rogaczewska, Zakres i sposoby pozyskiwania ołowiu na wczesnośredniowiecznej osadzie w Strzemieszycach Wielkich, stanowisko 2 /47/

Czesław Hadamik, Archeologiczne badania sondażowe na średniowiecznej osadzie produkcyjnej w Rudzie Śąskiej- Kochłowicach, województwo śląskie, w 2007 roku (komunikat) /63/

Anna Nierychlewska, Jerzy Sikora, Wczesnośredniowieczna osada ze ¶ladami produkcji ołowiu w Przeczycach /73/

Katarzyna Sobota-Liwoch, Dawid Sych, Wczesnośredniowieczne hutnictwo ołowiu i srebra w kontekście stanowiska nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu /91/

Mariusz Dobrakowski, Teresa Dobrakowska, Osada wczesnośredniowieczna w Siewierzu /99/

Część III . Wczesnośredniowieczne hutnictwo w świetle badań archeologicznych i metaloznawczych /113/

Dariusz Rozmus, Elementy infrastruktury hutniczej na wczesnośredniowiecznych stanowiskach do wytopu srebra i ołowiu na pograniczu obecnego Śąska i Małopolski na przykładzie Dąbrowy Górniczej-Ło¶nia i Sosnowca-Zagórza /115/

Ireneusz Suliga, Tadeusz Karwan, Mirosław Karbowniczek, Dariusz Rozmus, Wczesnośredniowieczna technologia strącania ołowiu żelazem na stanowiskach w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu i Sosnowcu-Zagórzu. Badania materiałoznawcze /151/

Leszek Chróst, Ołowiowy ¶lad „Wiślan” odczytany z torfowisk obszaru kruszcono¶nego ¶ląsko-małopolskiego /175/

Część IV. Srebro na wczesnośredniowiecznym rynku./187/

Barbara Butent-Stefaniak, Stan badań nad znaleziskami wczesnośredniowiecznych monet z pogranicza Górnego Śąska i Małopolski /189/

Dariusz Adamczyk, Kruszec, moneta, tranzyt czy „hybryda”, czyli częścią jakiego systemu handlowego były ziemie Polski południowej w X wieku? /197/

Aldona Garbacz-Klempka, Alicja Łukaszczyk , Dariusz Rozmus, Joanna Tokaj, „Skarb hutnika” w świetle badań metaloznawczych /203/

Adam K¶dzierski, Dariusz Wyczółkowski, Czy w skarbach z Wielkopolski z końca XI i pierwszych lat XII wieku występowało srebro polskiego pochodzenia? /225/

Piotr Chabrzyk, Halina Młodecka, Obecność cynku w monetach pochodzących z wczesnośredniowiecznych skarbów Polski środkowej /243/

Stanisław Suchodolski, W sprawie pochodzenia srebra w monetach polskich z XI-XII wieku /257/

Dariusz Rozmus, Konsekwencje istnienia wczesnośredniowiecznej metalurgii srebra i ołowiu na obszarach obecnego pogranicza Śąska i Małopolski /261/

Część V. Ołów na wczesnośredniowiecznym rynku czeskim /273/

Jiøí Macháèek, Radek Mìchura, Ranì støedovìké olovo z jižní Moravy a hutnické centrum na Slezsko-krakovské vysoèinì /275/

Radek Bláha, Petr Hejhal, Jan Skala, Ranì støedovìké olovìné artefakty z katastru Roudnice (okr. Hradec Králové) /289/

Część VI. O¶rodek górnictwa i hutnictwa srebra i ołowiu z perspektywy badań historycznych /307/

Jerzy Rajman, Dziesięciny kościoła św. Małgorzaty. Pomocnicze kryterium w badaniach nad zasięgiem zaplecza wiejskiego wczesnośredniowiecznego grodu w Bytomiu /309/

Irena Kontny, Pomiędzy Małopolską a Śąskiem. Rozważania o grupie romańskich kościółków na pograniczu /327/

Stanisław Rosik, Przeoczone pogranicze? Obszar wododziału górnej Wisły i Odry w dobie tzw. Geografa bawarskiego (uwagi w kontekście porównawczym sporu o plemiona śląskie w XX/XXI w.) /351/

Marek Cetwiński, Karol Miarka pisze prequel „Księgi henrykowskiej”. Między apokryfem a wychowaniem patriotycznym? (Nieco o społecznej funkcji historii) /359/

Zakończenie /369/

Wykaz skrótów i literatury /371/

Autorzy / Authors /411/

Summary /413/

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-935760-6-7

Autor

red. Piotr Boroń

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2013

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

418

Okładka

Miękka