Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza

35.00 

Opis

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

Bibliografia prac Prof. dr. hab. Lecha Leciejewicza za lata 2001-2010

Michał Brzostowicz
Od starożytności do średniowiecza. Wielkopolska na drogach rozwoju kulturowego między schyłkiem IV wieku a pierwszą połową X wieku

Justyna Kolenda
Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe pogranicza Śląska i Wielkopolski w świetle analiz dendrochronologicznych

Sławomir Moździoch
„Bodaj się Piastów rządy nam święciły”. Archeologia o początkach państwa piastowskiego

Tomasz Skonieczny
Od Wieletów do Luciców. W sprawie zmiany tożsamości plemion wieleckich u schyłku X wieku

Marian Rębkowski
Św. Otton a archeologia. O potrzebie i perspektywach badań

Aleksander Paroń
Dzicy, odrażający, źli(?) – wizerunek nomadów w historiografii bizantyjskiej i łacińskiej
z 2. połowy X – początku XIII wieku

Joanna Rosik, Stanisław Rosik
Morze czy… „Morzyc”? Na tropie dawnych pojęć warunkujących ogląd wód (w kręgu przekazów o nadbałtyckiej Słowiańszczyźnie z XI i XII wieku)

Zusammenfassung

Autorzy

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-932771-0-0

Autor

red. M.Rębkowski, S.Rosik

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2011

Wydanie

Pierwsze

Format

23,5 x 15,7 cm

Objętość

151

Okładka

Miękka