Radices Silesiae – Silesiacae radices. Śląsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)

35.00 

Opis

Spis treści:

Wprowadzenie 7

Einleitung 11

Prolegomena

Wünsch: Anmerkungen zum Identitätsbegriff 17
Jacek Dębicki: Gestaltungsetappen der schlesischen Identität bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Im Kreise von Grundbegriffen 33

Kraj, krajobraz i nazwy / Land, Landschaft und Namen

Sławomir Moździoch: Krajobraz rzeczny a kształtowanie się tożsamości ludności średniowiecznego Śąska. Przyczynek archeologiczny 45
Stanisław Rosik: Pejzaż krainy a kształtowanie się tożsamości regionalnej w wiekach średnich. Przykład góry Ślęży i Trzebnicy 65
Przemysław Wiszewski: ścięte drzewo i zapomniany gaj. Przyczynek do problemu geografii swojskości na średniowiecznym Śąsku 77
Marta Młynarska-Kaletynowa: W sprawie śląskiej toponomastyki. Przyczynek do dyskusji 97
W kręgu władzy i polityki / Im Kreis der Politik und der Macht
Marie Bláhová: Slezsko a èeské zemì ve støedovìku. Nárys problematiky 101
Mlada Holá: Èeötí panovníci a reprezentace slezských stavù v letech 1526-1620 111

Tożsamość w pomnikach przeszłości: historiografia i architektura / Identität in den Denkmälern der Vergangenheit: Geschichtsschreibung und Architektur

Marek Cetwiński: Piastowie rodowitymi Śązakami. Przyczynek do zagadnienia tożsamości śląskiej 127
Wojciech Mrozowicz: Od kiedy możemy mówić o istnieniu tożsamości śląskiej? Uwagi na marginesie średniowiecznego dziejopisarstwa śląskiego 133
Przemysław Siekierka: Ex Silesiae Antiquitatibus. Wątki ludów antycznych w traktacie Gentis Silesiae Annales Ioachima Cureusa. Historia i legenda 147
Lucyna Harc: Historiografia Śąska XVIII wieku a kwestia tożsamości Śązaków 159
Tomasz Torbus: Gibt es eine schlesische Architektur? 165

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-932771-1-7

Autor

red. Stanisław Rosik i Thomas Wünsch

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2011

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

175

Okładka

Miękka