Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)

20.00 

Brak w magazynie

Opis

Europeizacyjna strategia badawcza, obecna w mediewistyce od ponad trzech dziesięcioleci, dostarczyła ważnych ujęć syntetycznych. Można więc pokusić się o ocenę jej znaczenia dla studiów nad zagadnieniami siłą rzeczy istotnymi z perspektywy polskiej nauki historycznej, a konkretnie refleksji nad udziałem społeczeństw i krajów słowiańskich w tworzeniu kontynentalnej jedności. Temat ten podjęto podczas II Kongresu Mediewistów Polskich (sekcja X) w Lublinie (19-21 września 2005). W książce tej Czytelnik, zarówno zawodowy historyk jak i każdy zainteresowany przeszłością, znajdzie materialny ślad tego ciekawego wydarzenia naukowego, ale przede wszystkim ważne przemyślenia nad kształtowaniem się losów Słowian, ich miejscem w dziejach Europy, a także uwarunkowaniami i konsekwencjami stosowania określonych strategii badawczych, często – jak w tym wypadku – silnie zakorzenionych w teraźniejszości. Pomimo bogactwa poruszonych wątków temat ten wciąż kusi perspektywą nowych poszukiwań i ustaleń. W tego rodzaju dyskusji uwidacznia się ze szczególną wyrazistością to, iż historyk czy archeolog, mówiąc o przeszłości, mówi też o nas.

                                                                                                                                                                      Redakcja

Trudno o problem bardziej frapujący, a zarazem odpowiadający aktualnemu, na początku XXI wieku, zapotrzebowaniu społecznemu, jak sformułowany w tytule. Intuicyjnie wyczuwany brak naukowej precyzji w pojmowaniu i określaniu tego, jak należy rozumieć pojęcie „europeizacja”, zyskał w prezentowanym materiale pełne potwierdzenie. Refleksją objęto jedynie niektóre aspekty wymykającego się jakiejkolwiek delimitacji zagadnienia, dotyczy to przede wszystkim pisma jako Środka komunikacji społecznej oraz przemian społecznych związanych z tzw. modernizacją Europy Środkowo-Wschodniej w późniejszej fazie wieków średnich.

                                                                                                                                       Z recenzji Prof. dra hab. Jerzego Strzelczyka

 

SPIS TREŚCI:

 

S. Rosik – Wstęp

REFERATY

H. Samsonowicz – Zagajenie
L. Leciejewicz – Przełom cywilizacyjny w świecie słowiańskim we wczesnym średniowieczu
W. Mrozowicz – Początki kultury pisma na Słowiańszczyźnie zachodniej
M.R. Pauk – Recepcja nowych form życia społecznego na Słowiańszczyźnie zachodniej w dobie „transformacji XIII wieku”

DYSKUSJA

Głosy w dyskusji: J. Szymański, E. Potkowski, L.P. Słupecki, W. Duczko, A. Paroń
Odpowiedzi w dyskusji: H. Samsonowicz, L. Leciejewicz, W. Mrozowicz, M.R. Pauk

S. Rosik – Podsumowanie obrad
Summary

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-925181-3-6

Autor

red. Stanisław Rosik

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2008

Wydanie

Pierwsze

Format

23,5 x 16 cm

Objętość

127

Okładka

Miękka

Seria

Chronicon Colloquia

Tom

II