Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)

39.00 

Opis

Zbiór artykułów, dedykowany Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej przez grono kolegów i uczniów, otwiera serię Scripta Historica Medievalia firmowaną przez Zakład Historii Polski i Powszechnej do końca XV wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Spis treści:

Wprowadzenie 9

Bibliografia prac Lecha A. Tyszkiewicza za lata 2001-2010 zestawił MATEUSZ BENEDYK 13

I. W PANORAMIE ŹRÓDEŁ :

LUCYNA HARC, Germanie na Śąsku. Wokół dyskusji na kartach prac XVIII-wiecznych historyków śląskich 19

ROŚCISŁAW ŻERELIK, Ze studiów nad uposażeniem klasztoru Cystersów w Henrykowie w średniowieczu. Wykaz pitancji klasztoru henrykowskiego z pierwszej połowy XIV w. 29

WOJCIECH MROZOWICZ, Który katalog biskupów? W związku ze wzmianką kroniki kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu 43

JAROSŁAW SZYMAŃSKI, Hy sunt articuli secte waldensium hereticorum z kodeksu I F 707 Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 51

MAREK L. WÓJCIK, Kolekcja odlewów średniowiecznych pieczęci śląskich Franza Paula von Smitmera w zbiorach Haus-, Hof- und Staatsarchiv w Wiedniu 63

II. ARS HISTORICA:

JERZY MAROŃ, Kilka uwag o realistycznym ujęciu średniowiecznej sztuki wojennej 91

MARIUSZ PANDURA, Heterogeniczność bizantynizacji jako kategorii analitycznej bizantynistyki. I. Prolegomena 107

PRZEMYSŁAW WISZEWSKI, Historia bez przyszłości? Esej na marginesie współczesnych uwarunkowań nauk historycznych 121

III. KSZTAŁTOWANIE SI¶ EUROPY: CHRYSTIANIZACJA, WŁADZA, POLITYKA:

MAREK DERWICH, Pierwsze próby chrystianizacji Słowian przez misjonarzy zachodnich w VII w. i przyczyny ich niepowodzenia. Ze studiów nad chrystianizacją Europy wczesnośredniowiecznej 141

ALEKSANDER PAROŃ, Śmierć księcia Światosława Igorewicza a mit wszechmocnej dyplomacji bizantyjskiej 151

STANISŁAW ROSIK, Mieszko I – król bez korony? W kręgu przekazu Widukinda z Korwei 167

LESŁAW SPYCHAŁA, „Świ¶ty przodek” (?). Przyczynek do genealogii Arpadów w średniowiecznych kronikach w¶gierskich 177

DAGMARA ADAMSKA, W zaułku wielkiej polityki. Morawski margrabia Prokop a księstwo ¶widnicko-jaworskie 233

Zusammenfassung 239

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-932771-6-2

Autor

red. Mateusz Goliński, Stanisław Rosik

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2011

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

242

Okładka

Miękka