Bolesław Krzywousty

44.00 

Opis

Spis treści:

Prolog
Narodziny herosa /7/
Dziecię ze złota /7/
Przez >>świat<< źródeł: pół drogi z Gallem Anonimem /15/
Władca w zwierciadle historii i „na warsztacie” badacza przeszłości /27/

Rozdział I
Marsowy chłopiec /37/
Dom rodzinny /37/
„Matryca” patriarchów /53/
Dziecię u władzy /60/
Razem z bratem /69/
Życie i fabuła: wiekiem chłopiec, lecz zacnością starzec /73/
Edukacja, dorastanie i emancypacja /80/

Rozdział II
Drogą Wielkiego Bolesława /87/
„Testament” Władysława Hermana /87/
Dwa kocury w jeden worek schwytane… /95/
Pro libertate Poloniae: rok 1109 /111/
Sprawy kośckościelne /130/
Utwierdzenie monarchii. Finał sprawy Zbigniewa /137/

Rozdział III
Książę północny /155/
Nie smakowały im ryby cuchnące… O genezie pomorskich podbojów Bolesława III /155/
Najazdy na Pomorze i jego podbój /163/
Ru¶, Połowcy i Prusowie. Wrogowie Bolesława – sojusznicy Pomorzan? /192/
Konwersja Pomorzan /196/

Rozdział IV
Finis coronat opus /217/
W obronie dzieła życia /217/
Dziedzic Królestwa i „wasal” św. Wojciecha /246/
Dom i monarchia. Wokół „testamentu Krzywoustego” /272/

Rozdział V
Ikona władcy /291/
Dlaczego nie portret? /291/
„Krzywe” usta. O ciele i umyśle /294/
Miejsce w panteonie: defensor patriae – Bolesław „Zwycięski” /300/

Indeks osób /309/

Bibliografia /317/

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-935760-7-4

Autor

Stanisław Rosik

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2013

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

340

Okładka

Miękka