Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich NAKŁAD WYCZERPANY

0.00 

Brak w magazynie

Opis

Zagadnienie konfliktu jako przejawu życia codziennego w średniowiecznej Islandii Autorka ukazała z dwóch perspektyw, prawnej i literackiej, które stara się w tekście ze sobą skonfrontować. Tym samym stara się ukazać, w jakich okolicznościach rodziły się konflikty pośród islandzkiej społeczności, jak je rozgrywano oraz jaki skutek wywierały one na poszczególnych bohaterów sag. Za bardzo interesującą należy uznać perspektywę badawczą, którą przyjęła Autorka. W przeciwieństwie do prac większości wcześniejszych autorów, którzy aspekty prawne rozpatrywali w skali całej wyspy, przeprowadzona tu analiza skupia się na rejonie Borgafjordu. W efekcie uzyskujemy intrygujące case study, skoncentrowane na tym samym kręgu sąsiedzko-krewniaczym, którego zakres wyznaczają wybrane do analizy sagi (Saga o Egilu, Saga rodu z Laxdalu, Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku).
                                                                                                                                                                        Jakub Morawiec

Odnotować należy metodologicznie ciekawą próbę połączenia refleksji nad przekazami literackimi i kodyfikacją prawną jako różnego typu rodzajami narracji o celach normatywnych. Badania prowadzone odrębnie nad źródłami narracyjnymi oraz prawnymi w kontekście ich dydaktycznego lub memoratywnego charakteru są dość powszechne, jednak próba ich połączenia w jednym studium zasługuje na uwagę. Godne odnotowania jest także wskazanie przez Autorkę na specyficzną rolę kobiet, które w świetle prawa nie odgrywały decydującej, podmiotowej roli w momencie narastania i procesie zażegnywania konfliktów. Inaczej rzecz miała się w sagach, które kobietom przypisywały znaczącą rolę sprawczą, choć głównie jako inicjatorek sporów.
                                                                                                                                                            Przemysław Wiszewski

 

Spis treści:

 

Wstęp /7

Sagi jako źródła historyczne /10
a. Teoria wolnego przekazu /18
b. Teoria przekazu książkowego /21

Stan badań /25

Struktura pracy /31

Rozdział 1: Przyczyny konfliktów /33
1.1. Kradzież /49
1.2. Zabójstwo /53
1.3. Spadek /63
1.4. Inne /66

Rozdział 2: Przebieg konfliktu /71
2.1. Postępowanie sądowe /78
2.2. Postępowanie bierne /89
2.3. Postępowanie czynne /93

Rozdział 3: Skutki konfliktu /109
3.1. Sankcje /110
3.2. Skutki /124

Zakończenie /133

Bibliografia /143

Summary /155

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-935760-2-9

Autor

Katarzyna Anna Kapitan

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2012

Wydanie

Pierwsze

Format

A5

Objętość

160

Okładka

Miękka