O osobliwościach polskiej historii wojskowości

44.00 

Brak w magazynie

Opis

Spis treści:

Wstęp /7/

I. Kłopoty z historią wojskowości /11/
I.1. Uwagi wstępne /11/
I.2. Historia wojenna, historia wojen i wojskowości /12/
I.3. Historia wojskowa. Propozycja Mariana Kukiela /14/
I. 4. Od historii sztuki wojennej do historii wojskowości /24/
I.5. Historia myśli wojskowej /35/
I.6. Koncepcja Lecha Wyszczelskiego /43/

II . Historia wojskowości a nauka wojenna, nauki wojskowe i nauki o bezpieczeństwie /59/
II.1. Uwagi wstępne /59/
II.2. Nauka wojenna i nauki wojskowe /62/
II.3. Przewrót kopernikański w naukach humanistycznych /81/

III. Anachronizm, realizm i mniemanologia. Polskie badania nad średniowieczną wojskowością /97/
III.1. Uwagi wstępne /97/
III.2. Anachronizm w historiografii militarnej. Kampania i bitwa legnicka 1241 //
101 III.3. Anachronizm w historiografii militarnej. Grunwald 1410 /105/
III.4. Realizm i mniemanologia w historiografii militarnej /128/

IV. Historia wojskowości w oczach operatorów /157/
IV.1. Uwagi wstępne /157/
IV.2. Dowodzenie i sztaby Jana Orzechowskiego /159/
IV.3. Argumentum ad auditores jako metoda badań w naukach wojskowych /179/

V. Historia myśli wojskowej w ujęciu humanisty wojskowego /215/
V.1. Uwagi wstępne /215/
V.2. Ignorancja i symulacja. Historia myśli wojskowej do końca XVIII w. /218/
V.3. Symulacja i ignorancja. Nowożytna i współczesna myśl wojskowa /231/

Zakończenie /275/

Bibliografia /279/

Indeks osób /311/

Wykaz skrótów /320/

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-935760-9-8

Autor

Jerzy Maroń

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2013

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

326

Okładka

Miękka