725 lat historii Twardogóry. Z okazji jubileuszu w 2018 roku

39.00 

Opis

Będący pokłosiem konferencji naukowej z czerwca 2018 r. tom przynosi, uwzględniając już istniejącą zarówno przedwojenną, jak i powojenną literaturę na temat Twardogóry i ziemi twardogórskiej, szereg interesujących, oryginalnych wątków i ustaleń. Zamieszczone w nim teksty, odnosząc się do dotychczasowych wyników badań, wyznaczają nowe kierunki poszukiwań. Niewątpliwym i trudnym do przecenienia walorem pracy jest jej bogata i starannie dobrana warstwa ikonograficzna. Tom, w którym znalazły się artykuły poświęcone sprawom szczegółowym, jak i teksty tworzące swoistą szerszą ramę, opisujące z zewnątrz polityczny kontekst wydarzeń rozgrywających się na obszarze twardogórskiej „małej ojczyzny”, uznać można za kolejny ważny etap na drodze do stworzenia monograficznego obrazu dziejów miasta. Jego mieszkańcy znajdą tu argumenty wspierające kształtowanie się ich poczucia tożsamości, wspólnoty i pozytywnej identyfikacji z miastem oraz jego przeszłością.                                                                                                                                                                                                                           Z recenzji prof. Grzegorza Hryciuka

 

W roku 2018 w Twardogórze świętowaliśmy w licznych wydarzeniach jubileusz 725-lecia miasta. Obchodzona rocznica stała się okazją do pochylenia się nad dziejami miasta, tym bardziej, że ostatnie naukowe opracowania na temat historii Twardogóry zostały wydane 25 lat temu.

Konferencja historyczna zorganizowana w dniu 14.06.2018 r. miała przybliżyć przeszłość Twardogóry jak najszerszemu gronu mieszkańców. Zarazem spotkała się ona z pozytywną odpowiedzią naukowców, wpisując się w nurt badań nad historią Śląska, w tym nad historią lokalną, historią małych ośrodków miejskich, która znajduje swoje trwałe miejsce we wrocławskim środowisku naukowym. Na zaproszenie do wzięcia udziału w sesji odpowiedzieli naukowcy i badacze regionalni reprezentujący różne obszary badawcze.

W zamierzeniu organizatorów celem konferencji było ukazanie jak najbardziej wszechstronnego spojrzenia na dzieje Twardogóry, począwszy od czasów wczesnośredniowiecznych, poprzez czasy nowożytne, wiek XIX i czasy najnowsze. Uzyskaliśmy tym samym wielowątkowy obraz dziejów miasta na tle historii Śląska.                                                           

                                                                                                                                                                                        Ze Wstępu

 

Spis treści

 

Wstęp / 5

MAREK L. WÓJCIK, Dzieje Twardogóry w średniowieczu (i trochę później) / 9

MAREK NIENAŁTOWSKI, Kłopoty finansowe i osobiste księżnej Eleonory Karoliny – „matki Twardogóry” / 39

BOGNA LUDWIG, Twardogóra – barokowe miasto rezydencjonalne Eleonory Charlotty Wirtemberg / 57

DANIEL WOJTUCKI, Katownia w Twardogórze i jej lokatorzy w świetle nowożytnych ksiąg metrykalnych / 77

SYLWIA ZYDEK, Twardogóra jako miejsce wielokulturowe, czyli miasto pogranicza / 91

BARTOSZ KRUK, Tu stacja Twardogóra! Historia linii kolejowej Ostrów Wielkopolski–Grabowno Wielkie / 99

JOANNA NOWOSIELSKA-SOBEL, Twardogóra przybiera brunatne barwy – początek władzy nazistowskiej w mieście w świetle „Festenberger Zeitung / 119

GRZEGORZ STRAUCHOLD, Jak Twardogóra znalazła się w Polsce. Przyczynek do dziejów polskiej myśli zachodniej / 133

TADEUSZ MARCZAK, Kwestia reprywatyzacji w kontekście Ziem Odzyskanych / 141

Wykaz ilustracji / 161

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-955519-5-6

Autor

red. Anna Piotrowska-Kiełb

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2020

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

166

Okładka

Miękka ze skrzydełkami