Archeologia o kulturze i mentalności społeczeństw wczesnośredniowiecznych tzw. barbarzyńskiej Europy X wieku. Studium przypadku: grzebień ze Stroszek koło Giecza

„[…] książka dobrze wpisuje się w obecny w piśmiennictwie archeologicznym
nurt badawczy zajmujący się kontekstualizacją materialnych
źródeł archeologicznych, włącznie z ich interpretacją pod kątem
pełnionych przez nie w badanej rzeczywistości określonych funkcji
społeczno-kulturowych. […] Wywód Autora jest przekonujący,
pełen trafnych odniesień do przekazów pisanych, otwierający nowe
możliwości interpretacyjne [omawianych] znalezisk. […] Jestem przekonany,
że książka ta będzie stanowić ważną pozycję w dorobku polskiego
piśmiennictwa mediewistycznego zajmującego się problematyką
kultury i mentalności społeczeństw Europy barbarzyńskiej z końca
I tysiąclecia n.e.”

                                                                                (z recenzji prof. Wojciecha Chudziaka)

39.00 

Opis

Spis treści

 

Zagadnienia wstępne / 9

  1. Kontekst archeologiczny, dane techno-stylistyczne, chronologia i proweniencja grzebienia

ze Stroszek / 23

  1. Grzebień ze Stroszek w kontekście analogii przedmiotowo-ikonograficznych / 45

III. Ornamentyka grzebienia ze Stroszek ze szczególnym uwzględnieniem motywu ryby: sens kulturowo-funkcjonalny przedmiotu w kontekście semantyczno-porównawczej analizy ikonografii / 63

  1. Grzebień w wybranych kontekstach źródeł pisanych: próba ustalenia sensu czynności czesania włosów u ludów tzw. barbarzyńskiej Europy wczesnego średniowiecza (ze szczególnym uwzględnieniem Skandynawów i Rusów) / 87
  2. Zagadnienie „miejsca” grzebienia ze Stroszek w układzie osadniczym, kulturze oraz mentalności społeczeństwa obszaru dorzecza Warty / 107

ANEKS 1. Udział ludności obszaru dorzecza dolnej Odry w transregionalnej wymianie poroża jeleniowatych we wczesnym średniowieczu (na przykładzie Santoka, woj. lubuskie) / 121

ANEKS 2. Wielkie kurhany oraz budynki halowe Germanów północnych ze schyłku starożytności i wczesnego średniowiecza jako znaki społeczne / 125

ANEKS 3. Włosy i owłosienie twarzy w kulturze duchowej Germanów (północnych) późnej starożytności i wczesnego średniowiecza / 129

ANEKS 4. Ślady magicznych właściwości przypisywanych porożu jeleniowatych w kulturze społeczeństw tzw. barbarzyńskiej Europy wczesnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem Skandynawów / 137

ANEKS 5. Symboliczne, społeczne i użytkowe implikacje zabezpieczania wczesnośredniowiecznych grzebieni z poroża (na przykładzie znalezisk z cmentarzysk w Björkö/

Birce, Szwecja środkowa) / 143

Bibliografia / 147

Archaeology on the Subject of the Culture and Mentality of the Early Medieval Societies of the so-called Barbaric Europe of the 10th Century. A case study of a comb find from Stroszki near Giecz, Central Greater Poland (Summary) / 179

List of Figures / 189

Nota o autorze / 195

Informacje dodatkowe

Autor

Michał Kara

ISBN

978-83-960840-2-6

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2021

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

196

Okładka

Miękka

Nowość

Nowość