PUSZCZA BUKOWA Między kulturą a naturą Część I

SKU: Dystrybucję prowadzi Nadleśnictwo Gryfino Kategorie: ,

Opis

 

!!! dystrybucję prowadzi Nadleśnictwo Gryfino !!!

 

Spis treści

 

Wprowadzenie / 7
PAWEŁ MIGDALSKI
Puszcza Bukowa jako przestrzeń kultury / 9
ANDRZEJ PIOTROWSKI
Geneza Wzgórz Bukowych / 27
GRZEGORZ KIARSZYS
Teledetekcja krajobrazów archeologicznych Puszczy Bukowej / 49
MARCIN SZYDŁOWSKI
Wzgórza Bukowe w kontekście wyników badań paleośrodowiskowych i klimatycznych dla północnozachodniej Polski i ich znaczenie dla przemian osadniczych w pradziejach / 67
AGNIESZKA MATUSZEWSKA
Osadnictwo pradziejowe na terenie Puszczy Bukowej / 103
ANDRZEJ JANOWSKI
Osadnictwo wczesno- i późnośredniowieczne na terenie Puszczy Bukowej / 131
RAFAŁ SIMIŃSKI
Działalność osadnicza klasztoru w Kołbaczu na terenie Puszczy Bukowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie do około poł. XIV w. Szkic do problemu / 163

KAROLINA BLOOM
Rekonstrukcja paleośrodowiska z uwzględnieniem działalności Opactwa Cystersów na podstawie analizy
pyłkowej / 183
PAWEŁ GUT
Z dziejów zarządu i gospodarki lasami Gór Bukowych od XVI do XVIII w. / 195
RADOSŁAW SKRYCKI
Puszcza Bukowa na dawnych mapach (do początku XIX w.) / 219
CEZARY KUJAWSKI
Gospodarka leśna przełomu XIX i XX w. w Puszczy Bukowej w świetle wybranych materiałów / 233
PAWEŁ RUTKOWSKI, MONIKA KONATOWSKA
Siedliska przyrodnicze Puszczy Bukowej a gospodarka leśna / 245
KAMIL PIOTR SZPOTKOWSKI
Bukowa spiżarnia, czyli o znaczeniu i sposobach wykorzystywania zasobów przyrodniczych Puszczy
Bukowej / 271
Indeks osób / 309
Indeks nazw geograficznych / 313

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-960840-4-0

Autor

red. Paweł Migdalski

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2021

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

316

Okładka

Miękka