ŚLĄSKIE JĘZYKÓW POMIESZANIE

Burzliwe dzieje Śląska niosły ze sobą przemiany etniczne – w ciągu minionych dwóch tysięcy lat po Chrystusie zamieszkiwały ten region plemiona germańskie, które w wyniku tzw. wędrówek ludów zostały zastąpione przez Słowian. Kiedy w końcu X stulecia Śląsk wchodził w skład państwa Mieszka I, jego mieszkańcy używali polszczyzny, która bardzo przypominała inne języki zachodniosłowiańskie, zwłaszcza język południowych sąsiadów – Czechów. Wtedy też wraz z Kościołem i jego ludźmi pojawiła się łacina. Miała ona nie tylko wymiar sakralny, lecz również nabrała charakteru pragmatycznego, stając się niebawem językiem administracji oraz elit politycznych i intelektualnych. Począwszy od przełomu XII/XIII w., na Śląsku pojawili się osadnicy z Zachodu. Byli to Walonowie i Flamandowie, a przede wszystkim koloniści z różnych krajów niemieckich. Z czasem to oni zdominowali dawną ludność słowiańską i to głównie ich język rozbrzmiewał w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych w miastach i na coraz rozleglejszych wiejskich obszarach Śląska. Procesy te ukazano z odwołaniem do średniowiecznych i nowożytnych pomników piśmiennictwa.

15.00 

Opis

Spis treści

Wprowadzenie / 5

U początków historii Śląska / 8

Kultura pisma. Wielka kariera pisma łacińskiego / 10

Żydzi i ich języki / 13

Rewolucja XIII wieku. Zmiany etniczne /16

Między oralnością a piśmiennością / 21

Język polski czy czeski? / 24

Postępy niemczyzny w XIII–XIV w. / 28

Życie religijne a śląski multilingwizm. Kult św. Jadwigi / 41

Historiografii śląskiej odchodzenie od łaciny / 47

Sztuka drukarska wkracza na Śląsk / 52

Kilka uwag na zakończenie / 55

Przypisy / 58

Wybór literatury / 61

Wykaz ilustracji / 64

Nota o Autorze / 66

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-960840-9-5

Autor

Wojciech Mrozowicz

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2021

Wydanie

Pierwsze

Format

15 x 15 cm

Objętość

70

Okładka

Miękka

Seria

Forum Kultury Historycznej

Tom

X