JAK PIOTR WŁOSTOWIC KRÓLA RUSI POJMAŁ W NIEWOLĘ

Piotr Włostowic funkcjonuje w pamięci społecznej jako jedna z najważniejszych postaci z początków Śląska, aczkolwiek najbliższe mu czasowo źródła historyczne podkreślają także jego polityczne zaangażowanie w sprawy ogólnopolskie oraz działalność fundatorską w różnych częściach piastowskiej państwowości. Podkreślone zostały zasługi Piotra i jego rodu dla cywilizacyjnego rozwoju Śląska, fundacji kościelnych, mecenatu na rzecz kultury, poczynając jednak od wskazania jego znaczącej roli nie tylko w kraju, ale i za granicą (kontakty z luminarzami epoki jak św. Bernard z Clairveaux czy dworem cesarskim w Niemczech, a także koligacje z domem książęcym na Rusi). Włostowic zasłynął wreszcie brawurowymi akcjami militarnymi i może wręcz uchodzić za pioniera sił specjalnych w Polsce (zob. słynne porwanie przemyskiego księcia Wołodara, by zapobiec wojnie z Rusią). I na tego rodzaju wątki znalazło się miejsce  w tym opracowaniu, co podnosi jego atrakcyjność dla szerokiego kręgu czytelników, zatem nie samych tylko pasjonatów dziejów Śląska.

 

15.00 

Opis

Spis treści

 

Zagajenie / 5

Fragment 1: „list godny uwagi” / 9

Fragment 2: translacja relikwii dłoni św. Szczepana / 18

Fragment 3: translacja relikwii św. Wincentego / 28

Fragment 4: porwanie króla Rusi, wariant myśliwski / 35

Fragment 5: porwanie księcia Rusi, wariant biesiadny / 41

Fragment 6: książę Rusi umiera w polskiej niewoli / 52

Fragment 7: wersja z Rusi / 58

Fragment 8: wersja Jana Długosza / 66

Zamiast bibliografii i przypisów / 71

Wykaz ilustracji / 73

Nota o Autorze / 75

 

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-960840-7-1

Autor

Marek Cetwiński

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2021

Wydanie

Pierwsze

Format

15 x 15 cm

Objętość

80

Okładka

Miękka

Seria

Forum Kultury Historycznej

Tom

IX