Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu

49.00 

Opis

Spis treści:

Wstęp / 7

ROZDZIAŁ 1. ORIGO / 17
1.1. Kosmas z Pragi, jego wizja początków ludu i państwa w kontekście czeskiej tradycji historiograficznej / 17
1.2. Wiersze lubiąskie (Versus Lubenses) i średniowieczne narracje o powstaniu klasztoru / 41
1.3. Narracje o początkach dynastii – przykłady francuskie, zwłaszcza kroniki Dudona z St. Quentin Librorum tres de moribus et actis primorum Normanniae ducumoraz Jana z Marmoutier Gesta consulum Andegavorum / 64
Narracja normandzka / 66
Legenda dynastyczna hrabiów Andegawenii / 75
1.4. Kobieta a mężczyzna – natura a cywilizacja; pierwszy początek i jego sens oraz znaczenie „nowych początków” / 84

ROZDZIAŁ 2. IDENTITAS / 103
2.1. Czesi naród wspaniały – czeladź św. Wacława / 103
2.2. Wspólnota klasztorna: tożsamośćbudowana poprzez związek ze świętym patronem /126
2.3. Potwory i zwierzęta magiczne jako część opowieści grodowych i legend lokalnych /147
2.4. Polacy-Asowie i waniczni Rusini: budowanie narracji rozgraniczającej / 169

ROZDZIA಍. EXCLUSIO / 189
3.1. Slavi genus hominum durum. Stereotypowe opisy Słowian i ich ziemi w średniowieczu / 189
3.2. Apostatica gens Iudeorum.Wyobrażenie żydów jako anty-społeczności, wrogów cywilizacji / 207
3.3. …super Sodomam et Gomorrham sulphur et ignem a Domino de caelo (Rdz 19, 24). O ludziach łamiących ład seksualny wspólnoty / 225

Zakończenie / 247
Wykaz skrótów / 256
Bibliografia / 258
Indeks osób / 266
Summary / 277

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-946166-8-7

Autor

Andrzej Pleszczyński, Joanna Sobiesiak, Karol Szejgiec, Michał Tomaszek, Przemysław Tyszka

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2016

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

286

Okładka

Miękka