W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego

27.00 

Opis

Spis treści:

Słowo wprowadzające / 9
Wykaz skrótów / 11
PROFESOR CZAPLIŃSKI I JEGO WSPÓŁCZEŚNI / 13
KRYSTYN JAKUB MATWIJOWSKI, Lwowscy historycy współtwórcami wrocławskiego ośrodka badań historycznych. Prof. dr hab. Karol Maleczyński / 15
BOGDAN ROK, Wrocławscy historycy dziejów wczesnonowożytnych / 27
LESZEK ZIĄTKOWSKI, Władysław Czapliński wobec przemian w PRL w latach 1980-1981. Przyczynek do poznania wyobrażeń inteligencji polskiej o możliwości i zakresie zmian politycznych w Polsce / 31
ROBERT KOŁODZIEJ, „Anatomia sejmu 1640 roku” Władysława Czaplińskiego na tle badań nad parlamentaryzmem staropolskim / 41
FILIP WOLAŃSKI, Problematyka religijna w dorobku Władysława Czaplińskiego / 49
JERZY MAROŃ, Historia wojskowości wczesnonowożytnej w badaniach Władysława Czaplińskiego / 57
W KRĘGU ZAINTERESOWAŃ PROFESORA WŁADYSŁAWA CZAPLIŃSKIEGO / 77
STEFANIA OCHMANN-STANISZEWSKA, Władysław IV w świetle pism politycznych z lat 1648-1668 / 79
MAŁGORZATA EWA KOWALCZYK, „Opisanie podróży rzymskiej na kapitułę generalską…”. Zapiski kapucyna Ignacego Filipeckiego z 1789 roku / 91
AGNIESZKA KNYCHALSKA-JASKULSKA, Sejmik elekcyjny nowogródzki 1733 roku / 103
JAKUB WĘGLORZ, Obcość i inność. Czy chory to inny? / 111
ALEKSANDRA ZIOBER, Dwie ostatnie elekcje Wazów jako przyczynek do awansu majątkowego i urzędniczego wybranych rodzin Wielkiego Księstwa Litewskiego / 123
JUSTYNA BĄK, Temperantia duchowym lekiem na melancholię. Cnota wstrzemięźliwości w barokowym dyskursie kaznodziejskim zakonów pustelniczych / 141
DANIEL WOJTUCKI, „Żywe trupy”: wiara w powracających zmarłych w świetle wydarzeń w jednym ze śląskich miast w latach 1591-1592 / 151
MARCIN MIKUSEK, Staropolski ogląd świata – kilka słów o badaniach nad percepcją człowieka staropolskiego / 163
Bibliografia / 175

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-946166-5-6

Autor

red. F. Wolański, L. Ziątkowski

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2016

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

198

Okładka

Miękka