„Czarne posępne mury wznoszące się ku niebu…” Eseje historyczne o getcie warszawskim

tom II

44.00 

Opis

Spis treści

Wstęp / 7
CZĘŚĆ I: UTWORZENIE I ZAMKNIĘCIE GETTA / 11
Daniel Blatman, 1940: Getto Warszawskie / 13
Martyna Grądzka-Rejak, „Chodzi nie o zlikwidowanie epidemii, lecz o zlikwidowanie Żydów”.
Mur wokół getta warszawskiego / 19
Jacek Konik, Zamknięcie getta warszawskiego, czyli jak szeregowy wznosił mury / 27
Martyna Grądzka-Rejak, Czarne posępne mury wznoszące się ku niebu… / 35
Martyna Grądzka-Rejak, Zamurowani żywcem / 41
CZĘŚĆ II: ŻYCIE, WALKA, ŚMIERĆ / 45
Eleonora Jedlińska, Mur warszawskiego getta jako oś przestrzeni życia i śmierci / 47
Agnieszka Witkowska-Krych, Wachy – skrzyżowanie ulic Tłomackie i Leszno; skrzyżowanie ulic Leszno i Żelaznej / 55
Agnieszka Witkowska-Krych, Mieszkanie prywatne Emanuela Ringelbluma – Leszno 18 / 61
Agnieszka Witkowska-Krych, Nowolipie: Hotel Britania, Świetlica dla dzieci / 63
Paweł Wieczorek, „Dom wariatów” / 67
Agnieszka Witkowska-Krych, Ulica Smocza / 77
Wojciech Rodak, Wyspa na morzu terroru. Kibuc na Czerniakowie / 81
Agnieszka Kuś, Palestyna na prawym brzegu Wisły / 89
Agnieszka Witkowska-Krych, Teatr Femina – Leszno 35 / 97
Wojciech Rodak, Tajemnice „cara z Wenecji”. Jak król półświatka pomagał warszawskim Żydom / 101
Dawid Berman, Religijność Ż ydów warszawskich po wybuchu wojny / 109
Dawid Berman, Szwarce Chassuna (Czarny ślub) / 115

Paweł Wieczorek, Dzień na Umschlagplatz / 119
Wojciech Rodak, Horror pod Trupim Pagórkiem. Obóz pracy w Nartach / 125
Paweł Wieczorek, Szpital życia i śmierci: Stawki 6 / 133
Wojciech Rodak, Siedem kacetów piekła. Droga Natana Żelechowera z getta do Buchenwaldu / 139
Wojciech Rodak, „Ż ydzi walczcie!”.
Punkt zwrotny w dziejach Ż ydowskiej Organizacji Bojowej / 145
Wojciech Rodak, Jeden z sześciorga. Wojenne losy bojowca z Nowolipek / 151
Martyna Grądzka-Rejak, „Było to uczucie zupełnej bezradności zwierzęcia szamotającego się w potrzasku”. Ludność cywilna w powstaniu w getcie warszawskim / 157
CZĘŚĆ III: GŁOSY OCALAŁYCH, GŁOSY ŚWIADKÓW / 165
Andrzej Żbikowski, Zamknięcie getta we wspomnieniach Stefana Ernesta / 167
Paweł Freus, Lato 1941 r. w getcie według dziennika Mary Berg / 171
Leon Kopelman, Wojenne wspomnienia Leona Kopelmana. Okupacja, getto / 185
Paweł Freus, Urodzinowa wizyta w getcie warszawskim – cykl zdjęć Heinricha Jösta / 205
CZĘŚĆ IV: PAMIĘĆ GETTA / 217
Sławomir Buryła, Mur w poprzek ulicy / 219
Paweł Wieczorek, Wyzwolenie i pamięć / 223
Konrad Zieliński, Powstanie w getcie warszawskim. Pamięć / 229
Agnieszka Kuś, Pyszne pomidory i ponętka zwana „Warszawianką”. Rośliny ruderalne i pamięć ogrodów getta na gruzach Warszawy / 235
Jacek Konik, Pamiątki zamordowanych kamienic / 243
Bartosz Kwieciński, O niezburzonych murach. Kilka uwag o murze getta w kinie polskim / 247
Z Martyną Grądzką-Rejak i Janem Olaszkiem rozmawia Anna Kilian / 253
Paweł Passini, Warszawo… odezwij się… czekam… / 261
Wybrana bibliografia / 267
Biogramy Autorów i Redaktorów / 273

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-968811-0-6

Autor

red. M. Grądzka-Rejak i K. Zieliński

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2023

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

278

Okładka

Miękka

Nowość

Nowość

Może spodoba się również…