Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego

28.00 

Opis

Spis treści:

Wstęp /7/

Rozdział 1
Źródła i stan badań /11/

Źródła oraz ich opracowania /11/

Stan badań (zarys) /19/

Rozdział 2
Początki organizacji diecezjalnej na Pomorzu Zachodnim /27/

Powstanie biskupstwa pomorskiego /27/

Osoba Adalberta w żywotach Ottona z Bambergu /33/

Pochodzenie Adalberta w świetle historiografii /40/

Wybór Adalberta na pierwszego biskupa pomorskiego /43/

Rozdział 3
Pasterze biskupstwa pomorskiego /53/

Adalbert /53/

Konrad /64/

Zygfryd /83/

Rozdział 4
Biskupstwo pomorskie do czasów egzempcji /93/

Kościoły na obszarze biskupstwa pomorskiego /96/

Sieć klasztorna na terenie diecezji pomorskiej w XII wieku /103/

Klasztor benedyktynów w Stołpiu nad Pianą /107/

Klasztor premonstratensów w Grobe /109/

Klasztor premonstratensów w Brodzie /113/

Klasztor premonstratensów w Białobokach /115/

Klasztor cystersów w Kołbaczu /116/

Granice biskupstwa pomorskiego /121/

Uposażenie Kościoła pomorskiego /133/

Stosunki zewn¶trzne a sprawa egzempcji diecezji pomorskiej /139/

Zakończenie /149/

Appendyks. Dokumenty z Landesarchiv Greifswald /153/

Indeks osób /160/

Indeks nazw miejscowych /165

Bibliografia /168/

Skróty /184/

Spis ilustracji /185/

Zusammenfassung /187/

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-938172-5-2

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2015

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

192

Okładka

Miękka