Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)

50.00 

Opis

Autor porusza się w materiale źródłowym z pewnością, ale i z pochwały godną ostrożnością, mając całkowitą świadomość niepełności i słabości przekazów pisemnych, pokazując nam, do jakiego stopnia istniejący obraz relacji rusko-polskich składa się z hipotez budowanych na bardzo słabych podstawach źródłowych. (…) Stworzył wielowątkową rozprawę dobrze przedstawiającą skomplikowaną problematykę tematu, a przez stawianie wielu pytań, nie zmuszając się jednocześnie do dawania odpowiedzi na wszystkie, wprowadził do nauki więcej klarowności, stwarzając nowe podstawy do dalszych badań.
                                                                                                                                                    Z recenzji prof. AH, dr. hab. W. Duczki

Monografia niewątpliwie wywoła dyskusję. I to, jak sądzę, dyskusję nader potrzebną naszej mediewistyce. Potrzebną tym bardziej, że wciąż ukazuje się zbyt wiele prac dotyczących naszej najdawniejszej historii, gdzie więcej gołosłownych domysłów niż rzetelnej krytyki źródłowej. Monografia Karola Kollingera jest namiętnym wezwaniem do „powrotu do źródeł”, rezygnacji z mieszania historiografii z fikcją rodem z beletrystyki. Stanowiąc wzorowy przykład stosowania warsztatowych rygorów, powinna stać się lekturą obowiązkową studentów historii. I nie tylko studentów.
                                                                                                                                                 Z recenzji prof. dr. hab. M. Cetwińskiego

 

Spis treści:

 

Wstęp /7/

Część I.

Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego w latach 992-1015.

I.1. Wielka wojna przeciw Rusom. 13

I.2. Wyprawa Włodzimierza na Chorwatów . 17

I.3. Sąsiedzkie przyjaźnie Włodzimierza . 32

I.4. Pierwsze znane polsko-ruskie małżeństwo dynastyczne. 34

I.5. Uwi¶zienie Świ¶topełka, jego żony i biskupa Reinberna. 45

I.5.1. Borys władcą Wołynia?. 48

I.6. Ruska misja biskupa kołobrzeskiego Reinberna. 50

Ekskurs 1. Czy diecezja kołobrzeska upadła w 1005 r.?. 54

Część I. Wnioski końcowe. 58

Część II.

Bruno z Kwerfurtu a polityka wschodnia

Bolesława Chrobrego. 61

II.1. Misja u Pieczyngów. 61

II.2. Misja do Suigiów. 86

II.3. Ostatnia misja Brunona . 116

Dodatek. 154

Część II. Wnioski końcowe. 157

Część III.

Ku wyprawi e kijowskiej: polityka wschodnia Chrobrego w latach 1015–1018. 159

III.1. Kiedy Świ¶topełk I uciekł do teścia? . 159

Ekskurs 2. Borys następcą Włodzimierza I?. 167

III.2. Wydarzenia roku 1017. 170

Część III. Wnioski końcowe . 184

Część IV.

Wyprawa kijowska w r. 1018. 187

IV.1. Wyprawa kijowska r. 1018 w świetle Kroniki Thietmara. 187

IV.1.2. Zagraniczni sprzymierzeńcy Bolesława: „nasi”. 198

IV.1.3. Czy Henryk II zainspirował wypraw¶ kijowską r. 1018?. 201

IV.1.4. Eryk Pyszny. 206

IV.1.5. W¶gierscy sprzymierzeńcy Bolesława. 208

IV.1.6. Poselstwo do Grecji. 211

IV.1.7. Stosunki Polski Chrobrego z Cesarstwem Bizantyjskim. 220

IV.1.8. Zjazd gnieźnieński a wyprawa kijowska r. 1018 . 226

Ekskurs 3.Opat Tuni . 231

Ekskurs 4. Udział Polaków w walkach z A rabami o Sycyli¶ w 1024/5 r.. 234

IV.2. Wyprawa kijowska r. 1018 w świetle Povesti vremennyh let. 240

IV.3. Anastazy „Dziesięcinny” i jego polskie losy. 259

IV.4. Gród Czerwień i Grody czerwieńskie. 267

IV.5. Przemyśl w państwie Bolesława Chrobrego. 285

IV.5.1. Senior Prokuj stróżem Przemyśla? . 295

IV.6. Wyprawa kijowska r. 1018 według Anonima zwanego Gallem. 302

IV.7. Uderzenie mieczem w kijowską Złotą Bram¶. 330

IV.8. Legenda Szczerbca Chrobrego . 341

IV.9. Bolesław i Przedsława w świetle przekazów źródłowych. 347

IV.10. Monety cyryliczne Bolesława. 352

Część IV.

Wnioski końcowe . 368

Część V.

Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego w latach 1018–1025. 371

V.1. „Polskie” losy Świ¶topełka I po 1018/9 r.. 371

V.2. Brześć nad Bugiem w latach 992–1025. 375

V.3. Polska – Ruś – Skandynawia w latach 1018–25 . 380

Część VI.

Polska a Pieczyngowie. 383

VI.1. Pieczyngowie a polityka wschodnia Chrobrego. 383

VI.2. Pieczyngowie na ziemiach polskich. 393

Część VI.

Zakończenie . 411

Indeks nazw osobowych. 417

Indeks nazw geograficznych, etnicznych i miejscowych . 431

Bibliografia. 439

Skróty. 512

Wykaz ilustracji. 513

Wykaz map. 515

The Eastern Policy of Bolesław Chrobry 992-1025. Summary. 517

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-938172-6-9

Autor

Karol Kollinger

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2015

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

526

Okładka

Miękka