Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu

35.00 

Opis

Spis treści:

Podążając za Bizancjum /9

Cywilizacja bizantyńska, czyli świat średniowiecznych Rzymian /25

Popołudnie średniowiecznej Europy. Społeczności łacińskie
na obszarach bizantyńskich w latach 1204-1453 /57

Agnieszka z Francji w Konstantynopolu /77

Despotat Epiru w świetle najnowszych badań historycznych /115

Żyrafa dla cesarza /139

Jana Kantakuzena przepis na wygraną. Przejęcie władzy w Bizancjum w 1347 r. /151

Fałszywy patriarcha Konstantynopola i prawdziwy cesarz Bizancjum
w Paryżu u schyłku XIV w. /169

Francja i Bizancjum w okresie wielkiej schizmy zachodniej /195

Inteligencja emocjonalna Manuela II Paleologa /219

Hexamilion i Warna /237

Dekadencja Bizancjum i losy spadku po drugim Rzymie /251

„On – królestw wszystkich władca”. Zawrotna kariera Ottona I i jej bizantyński kontekst /263

Pamięć lubi legendy. Teofano i Otton III, czyli powtórka z historii /283

Feudalizm /297

Przemoskwiona wizja Bizancjum a niemiecki bizantynizm Konecznego /313

Paul Emile Lemerle (22 kwietnia 1903 – 17 lipca 1989) /331

Sir Steven Runciman (7 lipca 1903 – 1 grudnia 2000) /337

Bizantynistyka coraz atrakcyjniejsza. Rozmowa z profesorem Anthony Bryerem
z Uniwersytetu w Birmingham /345

Podziękowania /355

The Other Eye of Europe. Byzantium in the Middle Ages.

Summary /359

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-938172-9-0

Autor

Małgorzata Dabrowska

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2015

Wydanie

Pierwsze

Format

A5

Objętość

364

Okładka

Miękka