www.chronicon.pl

Kontakt
Strona główna       |       Aktualności       |       Zapowiedzi       |       Księgarnia       |       Jak kupić?

Księgarnia
 • Napoleon w Środzie Śląskiej (1813). Wydarzenie w kontekście epoki, historii wojskowości i pamięci historycznej
 • Wyspy Północy
 • Człowiek i praca
 • Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1
 • Bóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
 • Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku
 • Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
 • Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych
 • Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
 • Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
 • W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
 • Powszechna wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku
 • Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
 • SPOŁECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W EPOCE WCZESNONOWOŻYTNEJ. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu
 • OBRAZ "OBCEGO" W "ALEKSJADZIE" ANNY KOMNENY. PRZYPADEK NORMANÓW
 • KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 PO CHR.). NA ROZDROŻU
 • Przerabianie Żeromskiego
 • Pańczatantra w bajce polskiej
 • Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)
 • Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
 • Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku
 • Dziennik żołnierza-tułacza. Zapiski kapitana Wacława Plackowskiego z lat 1939-1941
 • Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Kodeks Synajski. Biografia
 • KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Przy wrocławskim Rynku Rekonstrukcja dziejów własności posesji
  Część 2: 1421-1500
 • Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu
 • Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)
 • Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego
 • Studia globalne. Wprowadzenie
 • CZŁOWIEK-IDEA-DZIEŁO
 • Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa
 • Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 3)
 • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
 • O osobliwościach polskiej historii wojskowości
 • Bolesław Krzywousty
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstaniastyczniowego 1863-1864
 • Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śąska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) praca zbiorowa pod redakcją Piotra Boronia
 • Child and Childhood in the Light of Archeology
 • Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich
 • SKANDYNAWSKIE WPŁYWY KULTUROWE W WOLINIE (IX - XI WIEK)
 • SILESIA HISTORICA Badania nad historią Śąska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania / Forschungen zur Geschichte Schlesiens. Methoden und Praxis der Historiographie und neue Untersuchungen
 • Wokół problemów edukacji ...
 • Od Grunwaldu do Bzury - bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów
 • Upodobanie
  Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku.
  Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia
 • Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
 • Historicae viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej (SCRIPTA HISTORICA MEDIEVALIA 1)
 • Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym
 • Przy wrocławskim Rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji , Część 1: 1345-1420
 • Grecka wojna domowa w świetle polskiej prasy krajowej lat 1944-1949
 • Radices Silesiae - Silesiacae radices. Śąsk: kraj, ludzie, memoria a kształtowanie się społecznych więzi i tożsamości (do końca XVIII w.) / Schlesien: Land, Leute, memoria und die Herausbildung der sozialen Bindungen und der Identitäten (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
 • Zapisy cierpienia
 • Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza
 • Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek)
 • Mittelalter - eines oder viele? / Średniowiecze - jedno czy wiele?
 • Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja
 • Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)
 • Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu
 • Źródła historyczne wydobywane z ziemi
 • Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X-XIII/XIV w.)
 • Meetings with Emotions. Human Past between Anthropology and History (Historiography and Society from the 10th to the 20th centuries)
 • Septem Artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej
 • Ślężańska układanka
 • Lutynia 1757. Bitwa i PamiÂść / Leuthen 1757. Schlacht und Gedächtnis
 •  
  Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
  D. Żołądź-Strzelczyk, I. Gomułka, K. Kabacińska-Łuczak, M. Nawrot-Borowska


  Spis treści:

  Wstęp / 7

  CZĘŚĆ I. Zabawka - Zagadnienia wprowadzające / 11
  Rozdział 1. Zabawka - definicje, funkcje i klasyfikacje / 13
  Rozdział 2. Stan badań nad dawnymi zabawkami dziecięcymi na ziemiach polskich / 24
  Rozdział 3. Podstawy źródłowe / 32
  Rozdział 4. Zbiory muzealne i kolekcje prywatne / 44

  CZĘŚĆ II. Zabawka - Zapatrywania teoretyczne od XVI do początku XX wieku / 61
  Rozdział 1. Dawne definicje i klasyfikacje zabawek / 63
  Rozdział 2. Funkcje zabawek / 67
  Rozdział 3. Idealna zabawka / 80
  Rozdział 4. Powinności dorosłych względem zabawek / 88

  CZĘŚĆ III. Zabawka - Wytwórstwo i dystrybucja / 105
  Rozdział 1. Samodzielne wykonywanie zabawek / 107
  Rozdział 2. Warsztaty i szkoły zabawkarskie / 127
  Rozdział 3. początki produkcji fabrycznej/fabrykacja zabawek / 142
  Rozdział 4. Sprzedaż zabawek / 159

  CZĘŚĆ IV. Zabawka - Leksykon / 173
  Bąki, cygi, frygi / 175
  Broń / 182
  Domki dla lalek / 199
  Figurki zwierząt / 204
  Grzechotki, gruchawki / 215
  Klocki / 222
  Koniki "do jazdy" - na patyku, biegunach i kółkach / 233
  Kuchnie i pokoje lalczyne / 247
  Lalki / 251
  Łódki, statki / 285
  Makiety / 290
  Maszyny do szycia, przyborniki, żelazka / 293
  Maszyny parowe / 297
  Meble i sprzęty do kuchni oraz pokoju / 300
  Mechaniczne zabawki / 309
  Naczynia miniaturowe i inne przybory kuchenne / 315
  Narzędzia i zabawki do piasku / 327
  Optyczne zabawki / 330
  Pajace / 338
  Papierowe zabawki / 341
  Pluszowe zabawki / 349
  Pojazdy - konne, automobile, kolejki / 354
  Religijne zabawki / 362
  Stroje i inne elementy lalczynej garderoby / 366
  Teatrzyki / 381
  Wiatraczki / 384
  Wózki - dla lalek, na sznurku, dzwonkowe / 386
  Zabawkowe instrumenty muzyczne / 394
  Ĺťołnierzyki / 404
  Dodatek. (Może) to teżł były zabawki? / 413
  Akcesoria do zabaw zręcznościowo-ruchowych / 415
  Bibliografia / 437
  Indeks nazwisk / 459
  Summary / 467  ISBN 978-83-946166-6-3
  Wrocław 2016
  Wydanie pierwsze
  Objętość: 472
  Oprawa miękka
  Format: A4
  Koszt przesyłki: (kurier) 13 zł
  Cena: 115

  Copyright © 2007-2011 Wydawnictwo "Chronicon"      webdesign: http://zlecenia.archee.net