POSZUKIWACZE ARCHAI. SPOTKANIE MEDIOPLATONIKÓW I APOLOGETÓW GRECKICH W II WIEKU

Waga rozprawy Mateusza Biernaczyka polega nie tylko na przedłożeniu nowych schematów myślenia czy rozwiązań poszczególnych problemów badawczych, ale w dużej mierze również na przypomnieniu, jak wielki wpływ na kształt obecnej myśli Zachodu mają Apologeci greccy II wieku. Szczególność ich myśli wynika z podejmowanych przez nich, i to z wielkim sukcesem, dyskusji z myślą pogańską: zarówno w wydaniu klasycznym greckiej filozofii, medioplatońskim czy wielkich szkół okresu hellenistycznego, jak i cesarstwa rzymskiego. W pierwszej części pracy ukazano postać jednego z najbardziej reprezentatywnych dla medioplatonizmu myślicieli, Alkinousa, jego poglądy i koncepcję pierwszych zasad (archai): przyczyny materialnej, wzorczej i sprawczej, w drugiej natomiast naukę Apologetów greckich II wieku o przyczynach świata: Arystydesa z Aten, Justyna Męczennika, Tacjana Syryjczyka i Atenagorasa z Aten. Wartością książki bez wątpienia jest to, że jej Autor, dostrzegając doniosłość ustaleń tak odległej dla nas myśli, próbuje je na nowo, we właściwy dla siebie sposób, wpisać w kontekst obecnych dyskusji, dotyczący znaczenia poszukiwania wspomnianych przyczyn, owych pierwszych zasad, ukazując złożoność tych nurtów myślowych oraz ich kulturotwórczą, filozoficzną i teologiczną doniosłość.
                                                                                         Z recenzji prof. Jacka Zielińskiego

32.00 

Opis

Spis treści

 

WPROWADZENIE  7
Metoda 15
Stan badań 16

MEDIOPLATONIZM – „PLATONOCENTRYZM”  21
Przedstawiciele medioplatonizmu 21
Autorstwo Didaskalikos 28
Didaskalikos – zagadnienia metafilozoficzne 30

NAUKA O PRZYCZYNACH ŚWIATA ZAWARTA W DIDASKALIKOS 37
Materia – przyczyna materialna 39
Idee – przyczyny wzorcze 41
Idee w Platońskim Timajosie 49
Idee w Didaskalikos 53
Bóg – przyczyna sprawcza 59
Poznanie Boga 59
Natura Boga 64
Dusza świata 68

NAUKA O PRZYCZYNACH ŚWIATA W MYŚLI APOLOGETÓW GRECKICH II WIEKU 79
Pierwsi Apologeci chrześcijańscy 79
Arystydes z Aten 83
Koncepcja Boga 85
Arystydes a Alkinous 91
Justyn Męczennik 93
Koncepcja Boga 97
Koncepcja Logosu 104
Świat i materia 111
Justyn a Alkinous 114
Tacjan Syryjczyk 118
Koncepcja Boga 119
Logos – materia – świat 122
Tacjan a Alkinous 128
Atenagoras z Aten 131
Koncepcja Boga 132
Logos i Duch Święty 136
Materia i świat 139
Atenagoras a Alkinous 143

PODSUMOWANIE 147
BIBLIOGRAFIA 155

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-966721-5-5

Autor

Mateusz Biernaczyk

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2023

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

164

Okładka

Miękka

Może spodoba się również…