RELACJA I DIALOG. WPROWADZENIE DO ONTOLOGII TRYNITARNEJ

30.00 

Opis

Spis treści:

Wprowadzenie /7
ROZDZIAŁ 1. TRYNITARNY PROBLEM /17
I. Objawienie czy spekulacja? /18
II. Dogmat w historii /36
III. Precyzacja terminologiczna /46
ROZDZIAŁ 2. TRÓJCA MONOLOGICZNA /55
I. Ontologia ousia /57
1. Ontologia tego, co wspólne /60
2. Ontologia tego, co łączy /68
3. Ontologia tego, co jest tym samym /72
4. Ontologia jednego podmiotu działania /76
5. Ontologia tego, co ogólne /78
II. Ontologia hypostasis /81
1. Monarchia jako udział w ousia Ojca /83
2. Monarchia jako pochodzenie z ousia Ojca /85
3. Monarchia przez taką samą ousia /88
4. Hipostaza Ojca jako zasada /89
5. Ojciec jedynym Bogiem /92
ROZDZIAŁ 3. TRÓJCA DIALOGICZNA /99
I. Relacja ontologicznym fundamentem osoby /101
1. Relacja domaga się wielości /102
2. Relacja jako odnoszenie się do siebie /104
3. Status ontologiczny relacji /106
II. Osoba jako odniesienie do drugiego /108
1. Być w relacji /108
2. Skierowanie ku drugiemu /111
3. Odnoszenie się do siebie /114
4. Ryszard ze św. Wiktora i jego koncepcja osoby /115
5. Relacyjne podejście do Tomasza z Akwinu /122
6. Osoba jest przez drugiego /127
III. Hipostatyczno-ekstatyczna koncepcja osoby /130
IV. Dialog jako perychoreza /135
1. Relacyjne wychodzenie ku sobie /136
2. Dialog jako przenikanie się /139
3. Perychoreza u Jana z Damaszku i konsekwencje /143
V. Dialog jako communio /149
1. Communio trzech /152
2. Communio jako communicatio /155
Zakończenie. Perspektywy /161
1. Ontologiczny fundament /161
2. Dwa poziomy wzajemnych relacji /165
3. Model Trójcy Świętej /170
Spis literatury /177
Summary. Relation and Dialogue. An Introduction to the Trinitarian Ontology /187

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-950403-8-2

Autor

Maciej Manikowski

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2018

Wydanie

Pierwsze

Format

A5

Objętość

190

Okładka

Miękka