TESTAMENTY I UKŁADY MAJĄTKOWE KSIĄŻĄT LUBARTOWICZÓW-SANGUSZKÓW

Wybór tekstów źródłowych z lat 1750–1901
EDITIO NOVA

Wstęp i opracowanie
Jolanta M. Marszalska
Waldemar Graczyk

48.00 

Opis

Spis treści

Wstęp / 9
Uwagi do wydania drugiego / 15
Skróty występujące w Testamentach / 21
Testament Pawła Karola Sanguszki (1680–1750) / 23
Dodatek do Testamentu Pawła Karola Sanguszki (1680–1750) sporządzony 13 kwietnia 1750 roku / 57
Testament Hieronima Janusza Sanguszki (1743–1812) / 69
Układ majątkowy Klementyny z Sanguszków Hrabiny Ostrowskiej z bratem Xięciem Karolem Sanguszką z 14 sierpnia 1823 roku / 77
Xiążę Karol Sanguszko s. Xięcia Janusza. Familijne działowe
układy z siostrą Xiężną Klementyną z Sanguszków Ostrowską / 85
Testament Klementyny z Sanguszków Ostrowskiej Małachowskiej z 7 maja 1824 roku / 99
Testament Eustachego Erazma Sanguszki (1768–1844) / 111
Testament Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej (1780–1850) / 123
Testament Władysława Hieronima Sanguszki (1803–1870) / 137
Dodatek do Testamentu Władysława Hieronima Sanguszki / 153
Adam Sapieha – głos w sprawie Testamentu śp. Księcia Władysława Sanguszki (1873) / 157
Testament Pawła Romana Sanguszki (1834–1876) / 163
Testament Księcia Romana Damiana Sanguszki (1832–1917) / 175
Dodatek / 184

Kopia Extraktu Testamentu JO Xięcia Adama Aleksandra Sanguszka, wojewody wołyńskiego z akt grodzkich włodzimierskich wyjętego / 195
Wyrazy staropolskie i rzadziej używane / 207
Bibliografia / 213
Indeks osób występujących w Testamentach i pozostałych tekstach źródłowych / 227

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-964889-8-5

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2022

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

232

Okładka

Twarda

Nowość

Nowość