Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich (Scripta Historica Medievalia 5)

35.00 

Opis

Spis treści:

 

Wstęp /7

I. EX ORIENTE… – Z BADAŃ NAD DZIEJAMI KRUCJAT I BIZANCJUM /11
ZDZISŁAW PENTEK, Krótki przegląd źródłoznawstwa narracyjnego do historii krucjat. Szkic o powstawaniu Recueil des Historiens des Croisades /13
TOMASZ PEŁECH, Męczeńska śmierć trędowatego rycerza. Interpretacja wydarzeń z XIV rozdziału II księgi Bella Antiochena Waltera Kanclerza /21
JAROSŁAW DUDEK, Poabdykacyjne żywoty cesarzy bizantyńskich w XI wieku /39

II. GENTES, CIVITAS, AECCLESIA… – Z POCZĄTKÓW CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ W KRAJACH ZACHODNIOSŁOWIAŃSKICH /59
TOMASZ SKONIECZNY, „Testatur… si quando his seva longae rebellionis assperitas immineat” – dociekania nad przekazem Thietmara (VI, 24) o normach regulujących zachowanie ładu wewnętrznego w obrębie Związku Lucickiego /61
STANISŁAW ROSIK, Wortizlava czy „Wrotizla”? Glosa do dyskusji nad początkami Wrocławia w kontekście kształtowania współczesnej kultury historycznej /75
PIOTR PIĘTKOWSKI, Dokumenty biskupa kamieskiego Sygwina (1191 – 1219 r.) /83

III. PUERITIES, UNIVERSITAS ET… PRO DOMO SUA – CZŁOWIEK I WARTOŚCI: OD KOŁYSKI PO UNIWERSYTET… TAKŻE WROCŁAWSKI /97
ANNA SUTOWICZ, Zdrowie i choroba dzieci na przykładzie Miracula beatae Hedwigis /99
IZABELA GOMUŁKA, Zabawka jako narzędzie wychowawcze – opieka nad dziećmi na przykładzie średniowiecznego Wrocławia /129
MARCIN STABROWSKI, Wartości uniwersyteckie w „Mowach o mądrości” Stanisława ze Skarbimierza /149
MATEUSZ GOLIŃSKI, Średniowieczni właściciele posesji Szewska 49 we Wrocławiu i ich sąsiedzi /171
Bibliografia /203
Skróty /226
Zusammenfassungen /227

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-942734-4-6

Autor

red. Mateusz Goliński, Stanisław Rosik

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2016

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

236

Okładka

Miękka