Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna

44.00 

Opis

Książka Barbary Szubert wprowadza Czytelnika w przebogaty świat dwóch starożytnych kultur. Co więcej, ukazuje spojrzenie na jedną z nich oczyma przedstawicieli drugiej. Jeszcze nigdy w polskich studiach nad grecką literaturą klasyczną nie ukazało się dzieło tak systematycznie porządkujące materiał dotyczący świata arabskiego, jak mamy z tym do czynienia w publikacji wrocławskiej Badaczki. Jest to książka o klarownej strukturze, pisana językiem komunikatywnym i naukowym zarazem, pisana żywo, z pasją i zaangażowaniem. Obowiązkowa lektura dla wszystkich miłośników świata starożytnego.
                                                                                                                                       Z recenzji prof. Mariusza Rosika

 

Spis treści:

WSTĘP /11
Podziękowania /13
Wyjaśnienie pojęć /14
Arab /14
Arabia /16
Stan badań /17
Tłumaczenie badanych źródeł /22

I . ARABIA I ARABOWIE W GRECKIEJ LITERATURZE EPOKI ARCHAICZNEJ /25
Homer i Erembowie /25
Identyfikacja /25
Echo Homera /40
Pisownia /44
Hezjod i Arabos /44
Skylaks – opłynięcie Półwyspu Arabskiego /47
Arabia i logografowie /48

II. ARABIA I ARABOWIE W GRECKIEJ LITERATURZE EPOKI
KLASYCZNEJ /53
Ajschylos /53
Magos Arabos /53
Arabia w Poncie? /54
Herodot – pierwsza zachowana relacja o Arabii /57
Historia Arabii według Herodota /60
Wyprawa Sezostrysa /60
Wyprawa Sennacheryba /63
Kambyzes i relacja pochodząca od Fanesa z Halikarnasu /65
Dariusz i Arabowie /69
Arabowie w wojsku Kserksesa /71
Arabia – fauna i flora /74
Wielbłądy /74
Feniks /74
Latające węże /80
Roślinność południowoarabska /85
Zwyczaj okadzania /91
Zapach znad Arabii /91
Arabskie owce /94
Arystofanes i Eurypides – Arabia Szczęśliwa /95
Antymach i arabska Nysa /97
Kantharos i Menander – powiedzenie o arabskich auletach /98
Demokryt z Abdery i arabskie krowy /104
Ktezjasz /104
Arabowie sprzymierzeńcami Ninosa /104
Sardanapal i Arabowie /106
Ksenofont /109
Arabia pod perskim namiestnictwem /109
Arabia w pobliżu Kapadocji? /112
Efor /116
Tekst Skylaksa z IV w. przed n. Chr. /118
Skamon z Mityleny – arabskie wróżenie z lotu ptaków /121
Heraklejdes /122
Arystoteles /124
Febol /125
Deszcze w Arabii /126
Arabska fauna/127

III. ARABIA I ARABOWIE W GRECKIEJ LITERATURZE EPOKI HELLENISTYCZNEJ /131
Relacje z wypraw wysłanych przez Aleksandra Wielkiego /131
Wyprawa Nearcha i przylądek Maketa /131
Wiedza Aleksandra Wielkiego na temat Arabii oraz przygotowania do wyprawy w celu jej podbicia /134
Wyprawy badawcze wzdłuż arabskiego wybrzeża /137
Gerra /141
Historycy Aleksandra Wielkiego /142
Arabowie z Antylibanu /143
Arabscy najemnicy w Gazie /145
Arabia heroonpolitańska /146
Arabia nad Eufratem /146
Teofrast /147
Arabia Południowa /148
Północne części półwyspu /155
Arabskie wybrzeże Morza Czerwonego /157
Choroba nękająca Arabów /158
Demetriusz z Faleronu /158
Periktione /159
Hieronim z Kardii /161
Północna część Półwyspu Synajskiego /161
Nabatejczycy /162
Euhemer /172
Jambulos /175
Menander /177
Maneton /177
Posejdippos z Pelli /178
Kamienie szlachetne z Arabii /178
Władca nabatejski /180
Berossos z Babilonu /182
Teokryt /184
Dionizjusz Skytobrachion /185
Opowiadania zdumiewające Pseudo-Arystotelesa /186
Eratostenes z Cyreny /186
Położenie Arabii i długość wybrzeży /187
Arabia Pustynna /188
Arabia Szczęśliwa /190
Satyros z Kallatis /197
Filon z Bizancjum /200
Bolos z Mendes /202
Polibiusz z Megapolis /205
Arabowie sprzymierzeńcami Antiocha /205
Gerrejczycy /206
List Arysteasza /208
Kalliksejnos /211
Nikander /212
Agatarchides /212
Arabskie lwy w periplusie afrykańskim /214
Periplus Arabii (ME 85-100) /215
Fojnikon /216
Wyspa Fok i szlak wiodący przez Petrę /217
Maranici i Garindanejczycy /218
Wybrzeże nabatejskie /221
Bythemanejczycy /222
Batmizomaneis /224
Thamudeni /225
Lajmon/Chabinon /226
Debowie /227
Alilajowie i Kasandrejczycy /229
Karbowie /232
Sabejczycy /232
Źródła Agatarchidesa /240
Artemidor /242
Paean Delphicus I in Apollinem /243
Posejdonios /244
Arabska sól /244
Persea i pistacja z Arabii /246
Opis Arabii w drugiej księdze Biblioteki historycznej Diodora /246
Posejdonios jako źródło Diodora w księgach 32 oraz 33 /247
Atenodor /251
Diodor /255
Wyprawa Tefnakhta na Arabię /255
Opis Arabii /256
Spisek Azizosa i Sampsikerama /260
Strabon /262
Północna część Arabii Szczęśliwej /263
Góry arabskie /267
Nabatejczycy /268
Arabia Szczęśliwa /269
Afrykańska część Arabii /271

PODSUMOWANIE /273
Czynniki wpływające na charakter informacji /274
Obszary określane mianem Arabii /275
Tematyka /278
POSŁOWIE /281
BIBLIOGRAFIA /285
Źródła /285
Literatura /309
WYKAZ ILUSTRACJI /323

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-955519-3-2

Autor

Barbara Szubert

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2020

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

324

Okładka

Miękka