Przerabianie Żeromskiego

30.00 

Opis

Niemal sto lat po śmierci autora Przedwiośnia jego twórczość z pewnością zasługuje na ponowne odczytanie i przewartościowanie, co zresztą celnie sygnalizowane jest w tytule zbioru pozwalającym pojęcie „przerabiania” rozumieć dwojako – z jednej strony jako szkolną lekcję, z drugiej jako swoistą „przeróbkę”. […] jest to ambitna próba zmierzenia się z próbą reinterpretacji dorobku jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiego modernizmu, którego dorobek piśmienniczy wykracza daleko poza obszar czysto literacki. To swoiste „odnowienie” lektury dokonywane jest z perspektywy stuletniego dystansu i jest swoistą próbą nośności zamierzeń artystycznych i perspektyw ideowych pisarza.
                                                                                                                                Z recenzji prof. zw. dr hab. Aleksandra Wirpszy

 

Spis treści:

 

Wstęp /7
TATIANA CZERSKA, Śladami Żeromskiego, czyli o tym, jak pisarza zamienić w symulakrum / 9
AGATA ZAWISZEWSKA, Kobiety w pierwszej części Przedwiośnia Stefana Żeromskiego / 23
PAWEŁ TOMCZOK, Problemy z Judymem / 75
MIROSŁAWA REGINA KOZŁOWSKA, ãDramat skłócony z teatremÓ. Krytyka teatralna o Róży Stefana Żeromskiego / 125
ZBIGNIEW JARZĘBOWSKI, Stefan Żeromski w Polskim Radiu Szczecin: Na probostwie w Wyszkowie / 147
JOANNA POPŁAWSKA, Żeromski reportażysta / 173
EWA TIERLING-ŚLEDŹ, O regionalistycznym czytaniu Żeromskiego / 189
JOANNA DOBROWOLSKA, Pisarz dyktatorem Zakopanego. O Rzeczypospolitej Zakopiańskiej i prezydencie Stefanie Żeromskim / 217
KRZYSZTOF LICHTBLAU, Żeromski w kadrach komiksowych / 239
Noty o autorach / 251
Indeks osób / 255

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-942734-8-4

Autor

red. Tatiana Czerska

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2016

Wydanie

Pierwsze

Format

A5

Objętość

264

Okładka

Miękka