Zapisy cierpienia

44.00 

Opis

Rzadko i raczej na marginesie motyw cierpienia pojawia się w pracach pol­skich historyków. Tymczasem jest to temat ważny dla współczesnych studiów nad pamięcią, nad dyskursem oficjalnym oraz dyskursami wobec niego alter­natywnymi, a także nad życiem zwykłych ludzi. Szczególną rol#281 odgrywa w badaniach nad dziejami grup wykluczonych. (…) Tom przynosi szeroką refleksję nad rozmaitymi aspektami cierpienia. Jego niewątpliwą zaletą jest wskazanie na historyczną zmienność zjawiska, zwrócenie uwagi na cierpienia przemilczane, obdarzone ambiwalentnym statusem.

                                                                                                                                                  Z recenzji prof. Anny Landau-Czajki

 

W tomie doszło do konfrontacji perspektywy stosowanej przez histo­ryków, historyków literatury, literaturoznawców, psychologów. (…) Czytelnik zyskuje dostęp do różnych strategii podchodzenia do źródeł takich jak teksty literackie (zarówno te wpisujące się w krąg kultury wysokiej, jak i popularnej), literatura dewocyjna, oficjalne dokumenty, teksty o charakterze użytkowym, ideologicznym, materiały prasowe. Ukazuje to wielowymiarowość cierpienia oraz – idącą z tym w parze – konieczność stosowania interdyscyplinarnych narzędzi przy jego badaniu.

                                                                                                                             Z recenzji Prof. Anny Wieczorkiewicz

 

Spis treści:

 

WSTęP (Katarzyna Stańczak-Wiślicz)

CIERPIENIA CIAŁA, CIERPIENIA DUSZY

Dorota Sobstel
Chopin geniusz cierpiący. Gruźlica jako metafora epoki

Magdalena Boczkowska
Cierpię, więc jestem? Jestem, więc cierpię? O kilku wierszach Kazimierza Ratonia

Bernadetta Darska
Jestem, chociaż kawałka mnie już nie ma. O książce Lewa, wspomnienie prawej Krystyny Kofty

Edyta Zierkiewicz
Upolitycznienie raka piersi. Cierpienie osobiste wyniesione do rangi „nobilitującego stygmatu” – Dzienniki rakowe Audre Lorde a polskie Amazonki

ZAPISYWANIE CERPIENIA, OPISYWANIE CIERPIENIA

Kama Krzemińska
Nie-wymowne cierpienie romantyków. Problem adekwatności zapisów stanów emocjonalnych i odczuć w świetle niedoskonałości języka i pisma jako systemów artykulacji „czucia” romantycznego

Jan Tomkowski
Poeta i cierpienie. Rainer Maria Rilke – Paul Valéry

Hanna Gosk
Czuć: widzieć: wiedzieć w sytuacji cierpienia. Przypadek pisarstwa Leo Lipskiego

Urszula Jakubowska
Miasto utracone – opowieści lwowian po drugiej wojnie światowej

Paweł Rodak
Cierpienie i pisanie. O autoterapeutycznej funkcji dzienników osobistych

Agnieszka Nęcka
Cierpienia twórcze. Kuczok – Karpowicz – Odija

Tomasz Kaliściak
Homoseksualne cierpienia. Kilka uwag o romantycznym paradygmacie polskiej „literatury homoseksualnej”

CIERPIENIE – SYMBOLE, INTERPRETACJE

Małgorzata Praczyk
(Nie)ludzkie cierpienie pomnika. Strasburskie pomniki i strasburczycy w pierwszej połowie XX wieku

Katarzyna Stańczak-Wiślicz
Znaleźć się w dobrym towarzystwie ofiar – cierpienie jako element dyskursu legitymizującego w Polsce po zakończeniu II wojny światowej

Beata Przymuszała
Cierpienie jako stygmat? O sposobach interpretacji cierpienia w wypowiedziach osób dotkniętych Zagładą

Adrianna Maśko
Zbiorowe doświadczenie cierpienia a motyw ukrzyżowania we współczesnej poezji arabskiej

Agnieszka Bzymek
Cierpienie – człowiek Dostojewskim i Kafką podszyty a psychologiczne koncepcje rozwoju jednostki

ŚWIADECTWA CIERPIENIA

Filip Wolański
Staropolskie oblicze cierpienia w dyskursie bernardyńskich kazań pogrzebowych epoki saskiej

Jolita Sarcevièiene
Cierpienie, strach, nadzieja: przypadek Jana Rudzkiego

Tomasz Wiślicz
Tortury, ból i wprowadzenie znieczulenia ogólnego

Daria Nałęcz
Cierpienia polskiego inteligenta – „człowieka z godnością nie-niewolniczą”

Katarzyna Sierakowska
„Niech się nasi bracia, ojcowie i matki dowiedzą […], jakich se to wychowali bohaterów”. Cierpienie w relacjach żołnierzy Polaków 1914-1918

Piotr Perkowski
Przemoc seksualna i niuanse wrażliwości społecznej względem kobiet w świetle źródeł okresu PRL

Indeks

O autorach

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-932771-2-4

Autor

red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2011

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

311

Okładka

Miękka