Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)

50.00 

Opis

Udostępniany Czytelnikom tom zatytułowany „Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI–XVII w.)” zawiera 38 instrukcji wychowawczych powstałych w latach 1584–1700 w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przeznaczonych głównie dla synów udających się w zagraniczną podróż edukacyjną. Zostały w nim zgromadzone wszystkie do tej pory znane teksty (28) oraz nowe, dotąd niepublikowane (10). Polskie i łacińskie instrukcje zostały na nowo odczytane z rękopisów, niejednokrotnie trudno czytelnych, tak z oryginałów, jak i kopii, przy czym teksty łacińskie zostały wydane w polskim tłumaczeniu. W rezultacie każdy zainteresowany może zapoznać się z propagowanymi w dawnej Polsce w epoce Renesansu i Baroku ideałami wychowawczymi, których realizację miały ułatwić między innymi odpowiednio dobrane lektury oraz – niekiedy bardzo rozbudowane – wskazówki moralne.
                                                                                                                                     Z recenzji prof. dr. hab. Mariana Chachaja

 

Spis treści:

Wprowadzenie / 7
Uwagi edytorskie / 25
Wykaz skrótów / 27
STANISŁAW KRYSKI, Informacja synom do Włoch (1584) / 29
JAKUB PONĘTOWSKI, Fragmenta z listu do syna (1586) / 35
HIERONIM BALIŃSKI, O wychowaniu chłopca szlacheckiego (1598) / 39
PIOTR MYSZKOWSKI, Instrukcja dla syna (1602) / 59
MIKOŁAJ KRZYSZTOF RADZIWIŁŁ ZW. SIEROTKA, Admonitorium (1603) / 77
JAN OSTRORÓG, Listy do synów (1606, 1615) /91
JAN FIRLEJ, Instrukcja dana Jerzemu Amandusowi do prowadzenia synów (1613) / 131
ZBIGNIEW OSSOLIŃSKI. Instrukcja Jerzemu Ossolińskiemu dana od ojca jego na wyjezdnym do Lovanium (1613) / 143
JAKUB SOBIESKI, Instrukcja dla brata Jana (1620) / 153
KRZYSZTOF RADZIWIŁŁ, Wskazówki związane z edukacją syna Janusza w ojczyźnie i w cudzej ziemi (1622-1628) / 175
MARCIN SZYSZKOWSKI, Instrukcja wychowawcza dla książąt Zasławskich (1629) [oprac. Adam Kucharski] / 245
STANISŁAW LUBOMIRSKI, Napominania dane synom, Aleksandrowi i Jerzemu, na naukach w cudzych krajach będącym (1632-1634) / 259
JAKUB SOBIESKI, Instrukcje synom do Krakowa i Paryża (1640, 1645) / 277
PIOTR FIRLEJ, Pouczenia dotyczące edukacji syna (ok. 1640) / 325
ALEKSANDER PIASECZYŃSKI, Instrukcja dla syna wyjeżdżającego za granicę (1642) / 329
JAKUB MICHAŁOWSKI, Instrukcja dla syna Melchiora udającego się za granicę (1656) / 339
ANDRZEJ MAKSYMILIAN FREDRO, Wskazówki dla synów (1660, 1667) / 349
BOGUSŁAW RADZIWIŁŁ, Informacja panom ekonomom córki mej (1667) / 397
ANDRZEJ MAKSYMILIAN FREDRO, Wskazówki dla Lubomirskich (1674-1675) / 417
FRANCISZEK GASTON DE BÉTHUNE, Informacja dana od pana de Béthune (1677) / 431
ANDRZEJ CHRYZOSTOM ZAŁUSKI, Krótkie pouczenie dla brata (1681) / 439
STANISŁAW JAN JABŁONOWSKI, Instrukcja i adytament dla synów na peregrynację do cudzych krajów (1682) [oprac. Anna Markiewicz] / 463
STANISŁAW JAN JABŁONOWSKI, Informacja Stanisławowi Rzewuskiemu jadącemu do cudzych krajów (1682) [oprac. Anna Markiewicz] / 491
JAN III SOBIESKI, Ordynacja spisana w Pilaszkowicach (1685) / 503
ANNA Z CHODOROWSKICH DOLSKA, Informacja Januszowi i Michałowi Korybutom książętom Wiszniowieckim, synom moim (1695) / 515
ANNA FRANCISZKA Z GNIŃSKICH ZAMOYSKA, Informacja synom moim do cudzych krajów powtórnie jadącym (1699/1700) [oprac. Adam Kucharski] / 529
STANISŁAW HERAKLIUSZ LUBOMIRSKI, Instrukcja synom moim do cudzych krajów (1699) / 543
ANONIMOWY, O przedsięwzięciu peregrynacji (XVII w.) / 553
Indeks osób / 559
Wykaz ilustracji / 577

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-947634-6-6

Autor

wstępem i objaśnieniami opatrzyły Dorota Żołądź-Strzelczyk i Małgorzata E. Kowalczyk

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2017

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

582

Okładka

Miękka ze skrzydełkami