KOBIETY W WOJNACH I KONFLIKTACH POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. WYBRANE ZAGADNIENIA

40.00 

Opis

Spis treści:

 

Wstęp /7

TERESA KULAK, „Czerwone bluzki” w akcji. Krakowski Zjazd Kobiet Polskich w październiku 1905 r. w walce o prawa społeczne i obywatelskie /21

EWELINA MARIA KOSTRZEWSKA, Pod białym sztandarem. Ziemianki Królestwa Polskiego wobec rewolucji 1905-1907 /59

MAŁGORZATA DAJNOWICZ, Kobiety polskie z ziem północno-wschodnich Królestwa Polskiego wobec rewolucji 1905 roku i początków I wojny światowej (w świetle przekazów pamiętnikarskich) /83

TADEUSZ STEGNER, „Ersatz, cholera, nie życie”. Kobiety na ziemiach polskich w walce z dolegliwościami życia codziennego podczas I wojny światowej /101

DOROTA MAZURCZAK, Ks. Maria Lubomirska i ks. Evelyn von Blźcher. ûycie codzienne w Warszawie i Berlinie podczas Wielkiej Wojny we wspomnieniach polskich i niemieckich arystokratek /119

AGNIESZKA CHLEBOWSKA, Codzienność w okowach wojny. Działalność Narodowej Służby Kobiet w miastach niemieckich w czasie I wojny światowej (na przykładzie Szczecina) /141

MAŁGORZATA PRZENIOSŁO, MAREK PRZENIOSŁO, Pomoc kobietom i dzieciom w działalności Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1915-1921 /169

AGNIESZKA JANIAK-JASIŃSKA, „Fabrykowanie historii”. Kobiety w walce z zaborcą w polskim kinie fabularnym XX-lecia międzywojennego na przykładzie „Dziesięciu z Pawiaka” /197

KATARZYNA SIERAKOWSKA, Kobiety polskie w wojnach światowych 1914-1945. Rekonesans /213

OLGA GÓRALEWSKA, „Babskie wojsko”. Z dziejów Pomocniczej Służby Kobiet na Środkowym i Bliskim Wschodzie w latach 1942-1944 /229

JOANNA HYTREK-HRYCIUK, „Poczucie skrajnego strachu”. Przemoc wobec niemieckich mieszkanek Dolnego Śląska w ostatnich miesiącach II wojny światowej oraz pierwszych miesiącach powojennych /267

BOŻENA SZAYNOK, W cieniu Zagłady: kobiety żydowskie w Polsce 1944-1949 /287

Wykaz ilustracji /317

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-938172-7-6

Autor

red. T. Kulak, A. Chlebowska

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2014

Wydanie

Pierwsze

Format

A5

Objętość

320

Okładka

Miękka