Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)

44.00 

Opis

Spis treści:

 

Spis treści

Wstęp / 7

Bożena Popiołek,
Między przestrzenią domową a wielką polityką. Aktywność publiczna kobiet w czasach saskich / 27

Agnieszka Jakuboszczak,
Aktywność polityczna wielkopolskich szlachcianek w XVIII wieku / 45

Teresa Kulak,
Sprawa udziału kobiet w latach 1808-1812 w pracach Naczelnej Rady Dozorczej Izby edukacyjnej księstwa warszawskiego (na tle oświeceniowych przemian w społeczeństwie polskim u progu XIX wieku) / 59

Beata Walęciuk-Dejneka,
Droga przez ofiarę, zasługę, poświęcenie… do życia publicznego. literackie wzorce kobiet na przykładzie wybranych utworów z przełomu XVIII i XIX wieku / 93

AndrzeJ Szwarc,
Czy osoba publiczna może być apolityczna? Casus Gabrieli / 109

Tadeusz Stegner,
W cieniu mistrza. kobiety aktywne politycznie w otoczeniu Aleksandra Świętochowskiego na przełomie XIX i XX wieku / 129

Ewa Maj,
Wzorce aktywności kobiet w Narodowej Demokracji (1893-1939) / 147

Ewelina Maria Kostrzewska,
„Z Bogiem i Narodem”. Drogi do polityki ziemianek z królestwa Polskiego na początku XX w. / 173

Agnieszka Szudarek,
Mieszczańskie stowarzyszenia kobiece w Niemczech wobec zniesienia zakazu przynależności kobiet do partii politycznych na przykładzie Szczecina (1908-1914) / 199

Grażyna Wyder,
Przejawy politycznej działalności Wielkopolanek w dobie zaborowej w świetle uzasadnień wniosków o nadanie odznaczeń krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości, ustanowionych w 1930 r. / 237

Joanna Dufrat,
Dyskusje wokół działalności Centralnego wydziału kobiecego PPS i miejsca kobiet w ruchu socjalistycznym w latach 1918-1939 / 263

Halina Parafianowicz,
Ekscelencje w dyplomacji. Amerykanki w służbie zagranicznej w okresie międzywojennym / 289

Monika Piotrowska-Marchewa,
Nauczycielki polskich szkół powszechnych i średnich w życiu politycznym II Rzeczypospolitej / 313

Zofia Chyra-Rolicz,
Aktywność ligi kooperatystek w Polsce wobec zagrożenia państwa w latach 1935-1939 / 345

Małgorzata Przeniosło,
Polki w Londynie – aktywność społeczna i polityczna w instytucjach polonijnych po II wojnie światowej / 365

Agnieszka Chłosta-Sikorska,
Polityczne uczestnictwo kobiet w zjazdach Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1980-1986. zarys problematyki / 389

Małgorzata Dajnowicz,
Wzorce aktywności publicznej kobiet w początkach transformacji ustrojowej w Polsce w świetle „Kobiety i życia” i „Urody” (1989-1995) / 417

Maria Solarska,
Kobiety w sferze publicznej/ politycznej – wyzwania historiograficzne / 445

Bibliografia (wybór) / 459

Wykaz ilustracji / 477

Informacje dodatkowe

Autor

red. T. Kulak, M. Dajnowicz

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2016

Wydanie

Pierwsze

Format

A5

Objętość

482

Okładka

Miękka