Człowiek i praca

44.00 

Opis

Spis treści:

Wstęp / 7
I. EDUKACJA / 11
ELŻBIETA BIESIADECKA, Rola pracy w podręcznikach i materiałach metodycznych edukacji społecznej i obywatelskiej w latach 1944-1989 / 13
TERESA MARESZ, Dzieje Rusi – Rosji – Związku Radzieckiego w kontekście stosunków społecznych wynikających z podziału pracy. Przegląd współczesnych rosyjskich podręczników do historii / 29
MAŁGORZATA MACHAŁEK, Problem pracy przymusowej obywateli polskich w Trzeciej Rzeszy w latach II wojny światowej w podręcznikach historii i materiałach dydaktycznych w latach 1990-2012 / 61
ANNA GLIMOS-NADGÓRSKA, Integracja młodego pokolenia międzywojennego województwa śląskiego z Rzeczpospolitą realizowana przez polskie szkolnictwo powszechne / 77
KAROL SANOJCA, Społeczna funkcja szkoły zawodowej w Drugiej Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem Kresów Południowo-Wschodnich) / 87
BEATA BRYŚ, Nobilitacja czy pauperyzacja nauczycieli dolnośląskich w latach 1945-1949? / 103
HUBERT MAZUR, Kilka uwag i refleksji o zawodzie i pracy archiwisty w kontekście edukacyjnej funkcji archiwów / 113
BOGUMIŁA HUSAK, Deutsches Museum Nordschleswig (Sonderburg) oraz Deutsches Schulmuseum Nordschleswig (Apenrade) i ich rola edukacyjna dla mniejszości niemieckiej w Północnym Szlezwiku (Dania) / 133
MARCIN MILCZAREK, Platforma edukacyjna Fronter jako narzędzie uczenia historii przez Internet / 149
JACEK PIOTROWSKI, Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej jako przejaw aktywności społecznej na rzecz edukacji / 157
EWA RYGUŁA, Jak motywować uczniów do pracy? Problematyka motywacji w podręcznikach coachingu / 171
II. KULTURA / 183
BARBARA KUBIS, „Praca oznacza każdą działalność człowieka” – etos pracy jako wartość w życiu codziennym / 185
TOMASZ PRZERWA, Wokół genezy urlopu wypoczynkowego i weekendu / 211
ARTUR PASKO, Sportowcy niemieccy w polskich i polscy w niemieckich drużynach sportowych w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej / 225
MATEUSZ PALKA, Josef Sudek, romantyczny indywidualista (1896-1976) / 237
III. SPOŁECZEŃSTWO / 241
GRAŻYNA PAŃKO, Praca w życiu człowieka w świetle pamiętników i wspomnień dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych / 243
KATARZYNA RUHLAND, „Czy nauczycielka i urzędniczka powinny wychodzić za mąż?”. Mieszczańskie dylematy w kwestii pracy zawodowej kobiet na początku XX w. w świetle wrocławskiego czasopisma dla pań domu / 255
MAŁGORZATA SZYMCZAK, NATALIA GORZKIEWICZ, Kobiety a praca zawodowa w świetle czasopisma „Głos Kobiet” w latach 1907-1939 / 267
WITOLD MARCOŃ, Bronisława Szymkowiak (Szymkowiakówna) – posłanka chadecka do pierwszego Sejmu Śląskiego / 283
MAREK BIAŁOKUR, KL Auschwitz jako miejsce pracy – płaszczyzna spotkań Niemców i Polaków (1940-1945) / 293
BARBARA WAGNER, Przodownik pracy – kategoria totalitaryzmu / 319
MICHAŁZAWISZA, Warunki pracy w przemyśle polskim w latach 1945-1949 w świetle akt inspekcji pracy / 333
NARCYZA BACZEWSKA, Od domów dziecka do rodzin zastępczych. Województwo śląskie w latach 1945-1950 / 349
MAŁGORZATA SKOTNICKA-PALKA, „Usłyszcie mój krzyk”. Samospalenie Ryszarda Siwca podczas dożynek 1968 roku (rolniczego święta pracy) / 363
MACIEJ FIC, Rola NSZZ „Solidarność” w obronie praw pracowniczych w Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach / 371
BARBARA TECHMAŃSKA, „Dlaczego zostałem górnikiem…”. Praca z perspektywy mieszkańców Zagłębia Miedziowego / 383

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-947634-2-8

Autor

red. G. Pańko, K. Ruhland

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2017

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

394

Okładka

Miękka