Archeologia średniowiecza ziem polskich na początku XXI wieku

red. A. Janowski

50.00 

Opis

Spis treści

 

Przedmowa / 7

Wstęp / 11

Andrzej Buko, Wielki jubileusz 1050-lecia chrztu Polski: i co dalej? (refleksje archeologa) / 13

Jacek Bojarski, Charakterystyka obrzędowości pogrzebowej mieszkańców wczesnośredniowiecznego centrum osadniczego in Culmine (w Kałdusie) na ziemi chełmińskiej / 27

Jacek Wrzesiński, Obraz wczesnośredniowiecznej społeczności lednickiej przez pryzmat nekropoli / 65

Jerzy Sikora, Groby przodków, olbrzymów, pogan. Wczesnośredniowieczni mieszkańcy Polski i Pomorza a dawne monumenty grobowe / 87

Paweł Pawlak, Osada-gród-cmentarzysko. Wzajemne relacje na podstawie badań prowadzonych na poznańskiej Śródce / 129

Sławomir Wadyl, Cmentarzysko w Ciepłem na Pomorzu Wschodnim. Miejsce – czas – ludzie – rzeczy / 159

Piotr Wroniecki, Jerzy Sikora, Nowe źródła o przeszłości? Zastosowanie prospekcji geofizycznej w badaniach nad średniowieczem  / 181

Jerzy Sikora, Piotr Kittel, Piotr Wroniecki, Współczesne metody badawcze w archeologii średniowiecza na przykładzie grodziska w Rozprzy / 201

Stanisław Suchodolski, Manifestacja czy ekonomia, czyli jaki był cel emitowania najdawniejszych monet w Polsce? / 227

Grzegorz Śnieżko, Mennictwo Bolesława Krzywoustego w świetle nowych badań / 247

Spis autorów / 269

 

 

Informacje dodatkowe

Autor

red. A. Janowski

ISBN

978-83-960840-1-9

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2021

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

270

Okładka

Miękka

Nowość

Nowość