Osada bizantyńska na półwyspie Firuzköy pod Konstantynopolem

BŁAŻEJ M. STANISŁAWSKI, ŞENGÜL AYDINGÜN

Konstantynopol był jednym z najważniejszych centrów śródziemnomorskich. Wykopaliska  prowadzone na przedpolu bizantyńskiej stolicy na półwyspie Firuzköy w basenie jeziora Küçükçekmece przez turecko-polską misję archeologiczną zaowocowały odkryciem wielkiego portu. Autorzy uważają, iż był on przeznaczony do obsługi statków obcych społeczności. Odkopano tam ponadto relikty bazyliki wczesnochrześcijańskiej oraz budynek z kryptą interpretowany jako martyrion świętego męczennika. Ewenementem jest ruina ogromnego budynku – nosokomeion, obiektu o funkcji religijno-medycznej.

Osada portowo-eklezjastyczna na półwyspie Firuzköy stanowi element struktury przestrzenno-osadniczej początkowego odcinka Via Egnatia – głównej arterii komunikacyjnej prowadzącej do Konstantynopola. Pełniła ona szereg funkcji o charakterze komunikacyjnym, religijnym i społecznym. Sprawowano tam m.in. ceremoniał adventus – uroczystych powitań powracającego do Miasta cesarza, jak również przybywających do niego znamienitych gości, świętych relikwii i przedstawicieli obcych społeczności. Wśród przybyszów mogli znajdować się m.in. Rusowie z Europy Wschodniej. Do jednego z nich należał zapewne krzyż wykonany z bursztynu, który odkopano na półwyspie Firuzköy.

64.00 

Opis

Spis treści

 

Wstęp / 7

I. OSADA PORTOWO-EKLEZJASTYCZNA NA PÓŁWYSPIE FIRUZKÖY/ 25

I.1. Rezultaty badań wykopaliskowych / 27

I.2. Rekonstrukcja i datowanie procesu osadniczego / 115

I.3. Rekonstrukcja modelu kultury bizantyńskiej oraz interpretacja funkcji osady / 234

I.4. Identyfikacja osady z ośrodkami wzmiankowanymi w źródłach pisanych / 298

II. OSADNICTWO BIZANTYŃSKIE WOKÓŁ JEZIORA KÜÇÜKÇEKMECE / 307

III. OSADNICTWO BIZANTYŃSKIE WZDŁUŻ VIA EGNATIA / 345

IV. FUNKCJA I SYMBOLIKA STRUKTURY OSADNICZEJ POŁOŻONEJ WZDŁUŻ POCZĄTKOWEGO ODCINKA VIA EGNATIA / 383

Wnioski / 395

Bibliografia / 403

Summary. Byzantine settlement in the Firuzköy peninsula near Constantinople / 451

Informacje dodatkowe

Autor

BŁAŻEJ M. STANISŁAWSKI, ŞENGÜL AYDINGÜN

ISBN

ISBN 978-83-960840-5-7

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2021

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

495

Okładka

Miękka

Nowość

Nowość