Polska i jej sąsiedzi w dobie średniowiecza. Kultura umysłowa, życie społeczne, polityka

red. Wojciech Iwańczak, Stanisław Rosik,
Przemysław Urbańczyk

VI KONGRES MEDIEWISTÓW POLSKICH    Tom V

 

39.00 

Opis

Spis treści

Wstęp  7
TOMASZ JASIŃSKI
Cyfrowy Gall, czyli o niepowtarzalności prozy i poezji Galla Anonima w świetle analiz komputerowo-statystycznych  9
JERZY KALISZUK
Cuda cystersa Chrystiana – koniec pewnego mitu  21
ANDRZEJ PLESZCZYŃSKI
Archetypiczna kobiecość i męskość jako podstawowe elementy wzajemnego wyimaginowanego postrzegania Polaków i Niemców w średniowieczu  49
MAREK CETWIŃSKI
Walki o polską koronę 1295–1336: sukces czy porażka idei zjednoczenia? A może „tradycja wynaleziona”?  67
WAWRZYNIEC KOWALSKI
Motyw przybycia Chorwatów na teren Dalmacji w dziełach kronikarskich X–XV w.  87
MYROSŁAW WOŁOSZCZUK
Rusini w miastach śląskich w XII–XIV wieku  101
DYSKUSJA PANELOWA: ROK 1018 . 115
Przemysław Urbańczyk
Polskie spojrzenie na rok 1018 117
Christian Lübke
Approaching the year 1018 from the west: Boleslav the Brave’s adversary Henry II determining his political-military position  129
Oleksiy Tolochko
’It was a very good year’: Kievan state by the year 1018  135
Stanisław Rosik
Czy Thietmar chciał ukryć postanowienia pokoju z Budziszyna (1018)? Głos w dyskusji  137
DYSKUSJA PANELOWA: KONDYCJA MEDIEWISTYKI POLSKIEJ I JEJ PERSPEKTYWY  141
Wojciech Iwańczak
Wprowadzenie  143
Jerzy Strzelczyk
Czy mediewistyka ma przyszłość?  149
Mieczysław Mejor
Uwagi o mediewistyce literackiej w Polsce  155
Marek Cetwiński
Mediewistyka a potrzeby społeczeństwa obywatelskiego  161
Władysław Duczko
Archeologia – co z nią jest i co będzie?  165
Autorzy  171

Informacje dodatkowe

Autor

red. W. Iwańczak, S. Rosik, P. Urbańczyk

ISBN

978-83-964889- 7-8

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2022

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

172

Okładka

Miękka

Nowość

Nowość

Może spodoba się również…