Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e.

54.00 

Opis

Uwaga Autora koncentruje się na osadnictwie nad Morzem Martwym, widzianym całościowo, nie zaś na badaniu jedynie poszczególnych punktów osadniczych bez próby określenia wzajemnych powiązań pomiędzy nimi. Już samo postawienie problemu stanowi o novum pracy. Badacze bowiem koncentrowali się dotychczas na poszczególnych osadach (zwłaszcza na Qumran), nie wnikając we wzajemne powiązania między nimi. Tak zarysowany cel jest ważny zarówno z punktu widzenia biblistyki, jak i archeologii. Dużym walorem książki są znakomite fotografie i ilustracje. Znaczna część z nich wykonana została przez samego Autora, co świadczy o  tym, iż jest On nie tylko teoretykiem piszącym w oparciu o opracowania, ale zna doskonale miejsca, w których spędził zapewne dużo czasu na badaniach i którym poświęcił swą rozprawę.
                                                                                                                                       Z recenzji ks. prof. dr. hab. Mariusza Rosika

Książka Jacka Konika wprowadza nas w problematykę archeologii i historii tego terenu w sposób, który zachęca do szerszego zainteresowania się dziejami regionu, a jednocześnie skłania ku refleksji, że spektakularne odkrycia, choć ciekawe, mogą przysłonić nieco wartość żmudnych prac archeologicznych prowadzących do poznania życia codziennego ówczesnych społeczeństw, w których elity stanowiły jedynie ułamek rzeczywistości.
                                                                                                                                     Z recenzji prof. dr. hab. Sławomira Moździocha

 

Spis treści:

Wstęp / 9

ROZDZIAŁ 1
Upalne lata i łagodne zimy – warunki naturalne w dolinie Morza
Martwego / 17

ROZDZIAŁ 2
Nie tylko zwoje – krótka historia odkryć i badań
archeologicznych w regionie / 33

ROZDZIAŁ 3
„Kraina spustoszenia i śmierci”? Co mówią źródła historyczne / 55

ROZDZIAŁ 4
Wytwórcy, kupcy, wojsko, elity. Osadnictwo nad Morzem Martwym od II w. p.n.e. do I w. n.e. / 81
Rujum el-Bahr / 81
Chirbet Qumran / 90
Okres żelaza / 103
Faza Ia / 104
Faza Ib / 108
Faza II / 136
Faza III / 141
Okres II powstania żydowskiego / 143
Cmentarz / 144
Konkluzje / 153
Ein-Feszcha / 157
Chirbet Mazin (Qasr el-Yahud) / 170
Ein el-Guweir / 175
Ein el-Tuarbe / 182
Ein-Gedi / 186
Osiedle na płaskowyżu północnym przy dolinie Nachal Arugot / 202
Masada / 215
Ein-Bokek / 232
Segor / 240
Chirbet Qazone / 243
Macheront / 245
Kalliroe-Baaru / 250

Podsumowanie / 269
Bibliografia / 279
Wykaz ilustracji / 293
Indeks nazw geograficznych / 307
Summary / 311

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-955519-4-9

Autor

Jacek Konik

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2020

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

314

Okładka

Miękka