RATIO, SCIENTIA ET SAPIENTIA – SŁOWEM: AKADEMIA. DEBATY INTERDYSCYPLINARNE

35.00 

Opis

Spis treści

 

Academia et Universitas… Słowo na kanwie wspomnienia o dwóch rocznicach (zamiast wprowadzenia) / 7

 

I. JĘZYK I ROZUMIENIE / 13

WŁODZIMIERZ WYSOCZAŃSKI

Racjonalność w świetle języka i z perspektywy językoznawstwa / 15

MACIEJ MANIKOWSKI

Racjonalność i rozumienie w naukach humanistycznych. Kilka uwag wstępnych / 47

 

II. NA ŚCIEŻKACH MĄDROŚCI: BIBLIA, PSYCHOLOGIA, MATEMATYKA / 63

MARIUSZ ROSIK

Czy można poznać Boga w sposób zupełnie naturalny? Odpowiedź Pawła apostoła (Rz 1, 19–20) / 65

MARIA MAGDALENA STRAŚ-ROMANOWSKA

Od racjonalności do mądrości / 81

MAREK BIERNACKI, ANTONI SMOLUK

Matematyka i matematyzacja. W dialogu z teologią / 95

 

III. ZE SKARBCA SCHOLASTYKI / 121

WOJCIECH MROZOWICZ

Sapientia contra stultitiam. O postrzeganiu głupoty w średniowieczu z odniesieniami militarnymi w tle / 123

ROBERT GOCZAŁ

Koncepcja „stworzonej wieczności” aniołów a „ruch metaforyczny” człowieka w scholastyce

średniowiecznej i odrodzeniowej /143

 

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-964889-2-3

Autor

red. S. Rosik

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2022

Wydanie

Pierwsze

Format

A5

Objętość

184

Okładka

Miękka