Bóg – człowiek – świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga

29.00 

Opis

Przedstawione w pracy teksty ukazują różne punkty widzenia współczesnej refleksji filozoficznej nad pismami Franza
Rosenzweiga. Teksty te, a właściwie ich autorzy, nie próbują na siłę ujednolicać różnorodnych tradycji interpretacyjnych. Odmienności są potrzebne, o czym zaświadczają same artykuły. Ostatecznie wydaje się, że żaden z punktów widzenia nie może zaspokoić różnorodnych potrzeb i wystarczyć wielu typom ludzkiej umysłowości. W filozofii dialogu czy filozofii egzystencjalnej, podobnie jak i w całej humanistyce, wszelkie racje są podzielone. Liczy się więc otwartość, co jest nieodłączną cechą niniejszej pracy.
                                                                                                                          Z recenzji dr. hab. Jacka Aleksandra Prokopskiego

 

Spis treści:

Tożsamość i zróżnicowanie filozofii dialogu. Wstęp do myśli Franza Rosenzweiga /7
JOACHIM PIECUCH, Judaizm i chrześcijaństwo – dwie drogi zbawienia. Filary myślenia religijnego Franza Rosenzweiga /21
MICHAŁ WĘCŁAWSKI, Franz Rosenzweig – filozof hebrajski. O dawnych korzeniach nowego myślenia /49
WITOLD P. GLINKOWSKI, Franza Rosenzweiga eksplikacja „Boskiej antropologii” /81
JAN KRASICKI, Inny i śmierć Innego w filozofii G.W.F. Hegla i Franza Rosenzweiga /105
JAN WADOWSKI, Odosobnienie – Responsoryjność – Partycypacja. Dramat człowieka w relacji do Innego, świata i Boga /145
DOMINIKA JACYK, Wpływ Immanuela Kanta i jego filozofii na myśl dialogiczną Franza Rosenzweiga /179

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-947634-0-4

Autor

red. Dominika Jacyk

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2017

Wydanie

Pierwsze

Format

A5

Objętość

198

Okładka

Miękka