REGULAMIN

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady zakupów w wydawnictwie Chronicon poprzez stronę internetową www.chronicon.pl. Złożenie przez Państwa zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w tym regulaminie.
2. Właścicielem sklepu i wydawnictwa Chronicon jest:
Joanna Rosik Wydawnictwo CHRONICON
ul. Nowa 13
55-330 Lutynia
NIP 894-248-50-07
tel. 606-412-330
Numer konta bankowego:
mBank 02 1140 2004 0000 3102 7269 4050II. REGULAMIN ZAKUPÓW
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Usługa skierowana jest do klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
3. Klient może złożyć zamówienie poprzez formularz na stronie internetowej www.chronicon.pl lub drogą mailową. Po złożeniu zamówienia w ciągu 24 godzin klient otrzymuje e-mail od wydawnictwa Chronicon z potwierdzeniem zamówienia, ilości i cen wszystkich zamówionych produktów oraz informacją dotyczącą warunków płatności i kosztów przesyłki, którymi obciążony jest klient.
4. Klient może zmienić zamówienie lub je anulować za pośrednictwem wiadomości e-mail do momentu wysłania zamówienia.
5. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze po tym, jak od klienta dotrze zamówienie i zostanie potwierdzone przez pracownika wydawnictwa Chronicon telefonicznie lub mailowo
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym w momencie, gdy przelew dokonany przez klienta zostanie zaksięgowany na koncie wydawnictwa Chronicon.
6. Zamówienia, których weryfikacja nie będzie możliwa w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia, nie będą realizowane.
7. Klient zostaje poinformowany przez wydawnictwo Chronicon o wysłaniu przesyłki.
8. Zamówienia są realizowane w ciągu 3/7 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji.
9. Koszty przesyłki pokrywa Klient.
10. Dostawa towaru następuje poprzez Pocztę Polską lub firmę kurierską (wyłącznie na życzenie klienta)
11. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.chronicon.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich. Wiążącą ceną dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w dniu złożenia zamówienia.
12. Do zamówienia Wydawnictwo Chronicon wystawi paragon lub fakturę Vat, zgodnie z życzeniem klienta.
13. Zamówienia zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem.
14. Wszystkie dodatkowe opłaty wynikające z tytułu opłat importowych i podatków nakładanych przez kraj odbiorcy, którym może podlegać przesyłka wysyłana poza granice Polski, pokrywa kupujący.
15. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient może zrezygnować z towaru kupionego za pośrednictwem strony internetowej www.chronicon.pl bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem. Wydawnictwo Chronicon gwarantuje zwrot kwoty równej wartości towaru w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na wskazany adres w zamówieniu. Koszty związane z odesłaniem towaru nie podlegają zwrotowi.

III. REKLAMACJA
1. W przypadku składania reklamacji nabywca jest zobowiązany do przestrzegania procedury reklamacyjnej.
2. Odbierając towar, kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki oraz jej zgodność z zamówieniem.
3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, należy spisać w obecności listonosza bądź kuriera protokół szkody.
4. Wydawnictwo Chronicon nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez przewoźnika.
5. Reklamacja rozpatrywana jest najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy.
6. Wydawnictwo Chronicon nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone klientowi natychmiast po uznaniu reklamacji.
8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa klient.
9. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.
11. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że administratorem danych osobowych Klienta jest Wydawnictwo Chronicon z siedzibą w Lutyni (55-330), ul. Nowa 13, adres do korespondencji jw. (Administrator).
Na podstawie RODO / Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Wydawnictwo Chronicon w celu:
a) realizacji zamówienia (dane niezbędne do realizacji zamówienia są wskazane w formularzu zamówienia)
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2. dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres:
a) w celu realizacji zamówienia oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora do czasu realizacji zamówienia, a po jego realizacji przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Wydawnictwu Chronicon
b) niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
3. dane osobowe pozyskane na podstawie odrębnej zgody przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Wydawnictwa Chronicon na podstawie uzasadnionego interesu prawnego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Sprzeciw można zgłosić na adres mailowy wydawnictwo@chronicon.pl

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wydawnictwo Chronicon dołoży wszelkich starań, aby oferta produktów i oferta cenowa na stronach wydawnictwa Chronicon była zawsze aktualna, a oferowane produkty były dostępne w ciągłej regulacji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wydawnictwo Chronicon zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
4. Wydawnictwo Chronicon zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie strony Wydawnictwa Chronicon, zamieszczając stosowną informację o zmianach na stronie głównej Wydawnictwa.