Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych

27.00 

Opis

W sporach o wartości analizujemy przypadki wybranych publicznych dylematów związanych m.in. z udoskonalaniem ciała i dopingiem w sporcie, poezją kobiecą i poezją kobiet, lekcjami historii dającymi wiedzę i budującymi tożsamość narodową. Źródła tych sporów znajdują się w zróżnicowanych strukturach wartości działających podmiotów. Analizy przypadków dają sposobność do weryfikacji tez dotyczących wartości i do rozwijania teorii interpretacji aksjologicznych.

 

Spis treści:

JACEK SCHINDLER, Wprowadzenie do sporów o wartości / 7
JACEK SCHINDLER, Pomiędzy wypowiedziami o wartościach a wartościami / 21
HANNA JAXA-ROŻEN, Wartość kobiecego pisania. Kilka uwag o dwóch antologiach poezji kobiecej / 37
ANTONI PŁOSZCZYNIEC, O pożytkach i szkodliwości historii filozofii dla życia / 53
WOJCIECH PUCHTA, Spór o lekcje historii w szkole w latach 2008-2014. Szkic z zakresu historii kultury współczesnej / 79
ŁUKASZ ROZWADOWSKI, Równośći różnorodność. Wartości w Edukacji. Przewodniku Krytyki Politycznej / 103
KRZYSZTOF SOLAREWICZ, (Jeszcze) szybciej, wyżej, mocniej. Wartości w debacie nad ulepszaniem człowieka w sporcie / 129
BARTŁOMIEJ SZPRYCH, Publiczne i prywatne. Aksjologiczne uwarunkowania sporu o rejestrację Kościoła Latającego Potwora Spaghetti / 159
Noty o autorach / 181
Summary / 183

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-946166-4-9

Autor

red. J. Schindler, M. Stabrowski

Rok i miejsce wydania

Wrocław 2016

Wydanie

Pierwsze

Format

B5

Objętość

188

Okładka

Miękka