Współpraca wydawnicza CHRONICONU z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu

W ramach współpracy Wydawnictwa CHRONICON z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego CHRONICON i OKiS wspólnie wydały w serii „Forum Kultury Historycznej” (red. S. Rosik) trzy publikacje poświęcone najdawniejszym dziejom i dziedzictwu kulturowemu Dolnego Śląska. Pierwsza z nich dotyczy najdawniejszego zachowanego zabytku kultury pisma powstałego na Dolnym Śląsku, czyli Księgi Henrykowskiej (wpisanej na listę UNESCO), a dwie kolejne najdawniejszej z legend związanych z tym regionem odnotowanych w średniowiecznych przekazach, mianowicie bitwy na Psim Polu. Wszystkim tym publikacjom zapewniony został wysoki poziom merytoryczny, również dzięki specjalistycznym recenzjom, oraz atrakcyjny materiał ilustracyjny. Seria ma na celu popularyzację wiedzy historycznej.

Podziel się swoją opinią