Współpraca wydawnicza z Muzeum Getta Warszawskiego

You are currently viewing Współpraca wydawnicza z Muzeum Getta Warszawskiego

W ramach współpracy Wydawnictwa CHRONICON z Muzeum Getta Warszawskiego

z dumą prezentujemy Antologię „Getto warszawskie w literaturze polskiej” w wyborze i opracowaniu Sławomira Buryły.

 

!!! Cały nakład znajduje się w posiadaniu Muzeum Getta Warszawskiego !!!

 

 

 

Spis treści

Wstęp / 7

HISTORIA GETTA (W LITERATURZE OPOWIEDZIANA) / 3 7

Początki getta / 3 9

Życie w getcie / 5 5

Wielka Akcja / 9 7

Powstanie w getcie / 13 7

Epilog / 2 21

Pamięć getta / 2 33

TOPIKA GETTA / 3 21

Tamta strona / aryjska strona / 3 23

Dziecko żydowskie / 34 5

Stary Doktor / 36 5

Karuzela / 4 11

Szmugler / 4 21

Szmalcownik / 44 9

Umschlagplatz / 46 5

Żydowscy Kolumbowie / 48 7

Kłótnia z Bogiem / 50 9

Bibliografia tekstów literackich o getcie warszawskim / 51 7
Spis ilustracji / 52 7