Regulamin


I. Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady zakupów w wydawnictwie Chronicon poprzez stronę internetową http://www.chronicon.pl. Złożenie przez Państwa zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w tym regulaminie.
2. Właścicielem sklepu i wydawnictwa Chronicon jest:
Wydawnictwo CHRONICON
ul. Nowa 13
55-330 Lutynia
NIP 8942485007.
tel. 606-412-330
Numer konta bankowego:
mBank
Nr rachunku 02 1140 2004 0000 3102 7269 4050

II. Regulamin zakupów
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Usługa skierowana jest do klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
3. Klient może złożyć zamówienie poprzez formularz na stronie internetowej http://www.chronicon.pl lub drogą mailową. Po złożeniu zamówienia w ciągu 24 godzin klient otrzymuje e-mail od wydawnictwa Chronicon z potwierdzeniem zamówienia, ilości i cen wszystkich zamówionych produktów oraz informacją dotyczącą warunków płatności i kosztów przesyłki, którymi obciążony jest klient.
4. Klient może zmienić zamówienie lub je anulować za pośrednictwem e-mail do momentu wysłania zamówienia.
5. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak od klienta dotrze zamówienie i zostanie potwierdzone przez pracownika wyd. Chronicon telefonicznie lub mailowo
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym - w momencie, gdy przelew dokonany przez klienta zostanie zaksięgowany na koncie wyd. Chronicon.
6. Zamówienia, których weryfikacja nie będzie możliwa w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia, nie będą realizowane.
7. Klient zostaje poinformowany przez wyd. Chronicon o wysłaniu przesyłki.
8. Zamówienia są realizowane w ciągu 3 - 7 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji.
9. Koszty przesyłki pokrywa Klient.
10. Dostawa towaru następuje poprzez Pocztę Polską lub firmę kurierską (wyłącznie na życzenie klienta)
11. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej http://www.chronicon.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich. Wiążącą ceną dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w dniu złożenia zamówienia.
12. Na życzenie klienta Wydawnictwo CHRONICON wystawi rachunek sprzedaży i prześle go wraz z zamówieniem.
13. Zamówienia zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem.
14. Wszystkie dodatkowe opłaty wynikające z tytułu opłat importowych i podatków nakładanych przez kraj odbiorcy, którym może podlegać przesyłka wysyłana poza granice Polski, pokrywa kupujący.
15. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego za pośrednictwem strony internetowej http://www.chronicon.pl bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem. Wyd. Chronicon gwarantuje zwrot kwoty równej wartości towaru w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na wskazany adres w zamówieniu. Koszty związane z odesłaniem towaru nie podlegają zwrotowi.

III. Reklamacja
1. W przypadku składania reklamacji nabywca jest zobowiązany do przestrzegania procedury reklamacyjnej.
2. Odbierając towar, kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki oraz jej zgodność z zamówieniem.
3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, należy spisać w obecności listonosza bądź kuriera protokół szkody.
4. Wydawnictwo CHRONICON nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez przewoźnika.
5. Reklamacja rozpatrywana jest najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy.
6. Wyd. Chronicon nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone klientowi natychmiast po uznaniu reklamacji.
8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa klient.
9. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.
11. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.

IV. Postanowienia końcowe
1. Informujemy, że zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997 roku,Wydawnictwo CHRONICON zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub zażądania usunięcia z bazy danych wyd. Chronicon.
2. Jeżeli klient nie wyraża zgody na przetwarzanie przez Wydawnictwo CHRONICON jego danych osobowych, wpisuje swoje oświadczenie w komentarzu do zamówienia.
3. Wydawnictwo CHRONICON dołoży wszelkich starań, aby oferta produktów i oferta cenowa na stronach wyd. Chronicon była zawsze aktualna, a oferowane produkty były dostępne w ciągłej regulacji.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
5. Wydawnictwo CHRONICON zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
6. Wydawnictwo CHRONICON zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie strony wyd. Chronicon, zamieszczając stosowną informację o zmianach na stronie głównej wyd. Chronicon.